Nemrznúce Zmesi A Chladiace Kvapaliny

Nemrznúce zmesi a chladiace kvapaliny zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri udržiavaní maximálneho výkonu motora. Používanie nevhodných nemrznúcich zmesí a chladiacich kvapalín a ich nedostatočná hladina v chladiacom systéme môže viesť k skráteniu životnosti motora alebo k jeho poškodeniu, a to hlavne v prípade ťažkých naftových motorov.
 
Ponuka nemrznúcich zmesí a chladiacich kvapalín Castrol zahŕňa produkty so schválenými a najnovšími technológiami, ktoré zaisťujú výnimočnú ochranu motorov a predlžujú ich životnosť.

Castrol Radicool NF

Castrol Radicool NF je koncentrát chladiacej nemrznúcej kvapaliny do chladiacich systémov automobilov, formulovaný na báze monoethylenglykolu a vybraných aditív. Neobsahuje nitráty, fosfáty ani aminy. 

Castrol Radicool SF Premix

Koncentrát chladiacej nemrznúcej kvapaliny do chladiacich systémov automobilov na báze etylénglykolu a technológie OAT (Organic Acid Technology - organická kyselina ako inhibítor korózie) pripravený na okamžité použitie ( nariedený v pomere 50 : 50 ), určený pre moderné motory osobných i nákladných automobilov.