IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. MOTOCYKLOVÝ MOTOROVÝ OLEJ A KVAPALINY
  3. ÚDRŽBA MOTOCYKLA
  4. RECYKLÁCIA POUŽITÉHO MOTOCYKLOVÉHO MOTOROVÉHO OLEJA

Recyklácia použitého motocyklového motorového oleja

Ak sa použitý motocyklový motorový olej neodovzdáva na recykláciu, predstavuje závažnú environmentálnu hrozbu. Nasledujúci postup vám umožní bezpečnú likvidáciu motocyklového motorového oleja.

Recyklácia použitého motocyklového motorového oleja

Recyklácia použitého motocyklového motorového oleja

Po výmene motocyklového motorového oleja sa použitý olej musí zlikvidovať zodpovedným spôsobom.

 

Spoločnosť Castrol chápe dôležitosť starostlivosti o životné prostredie recykláciou použitého motorového oleja. Spoločnosti skupiny Castrol už v skutočnosti pracujú na spôsoboch zabezpečenia toho, aby každá kvapka použitého motorového oleja bola zrecyklovaná a znovu zrafinovaná. Možno to vidieť na webovej stránke www.nexcel.co.uk.

 

Aj vy sa môžete zapojiť, a to tým, že zaistíte zodpovednú likvidáciu svojho použitého motorového oleja. Najjednoduchší spôsob je vyliať ho do nádoby, v ktorej bol váš nový olej, a odviezť ho na likvidáciu do miestneho recyklačného strediska.

 

Informácie o miestnych recyklačných strediskách možno nájsť tu.

Súvisiace odkazy