IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. MOTOROVÝ OLEJ A KVAPALINY PRE MOTOCYKLE
  3. ÚDRŽBA MOTOCYKLA
  4. KONTROLA OLEJA CEZ KONTROLNÝ OTVOR

KONTROLA OLEJA CEZ KONTROLNÝ OTVOR

Najjednoduchší spôsob kontroly motocyklového motorového oleja je cez kontrolný otvor. Ak má váš motocykel kontrolný otvor, kontrola motocyklového motorového oleja je ľahká. Riaďte sa naším jednoduchým návodom.

Kontrola oleja cez kontrolný otvor

Kontrola motocyklového motorového oleja cez kontrolný otvor

Väčšina modernejších motocyklov má kontrolný otvor umiestnený dole na jednej strane motora. Možno sa budete musieť zohnúť takmer k úrovni povrchu, aby ste dobre videli dovnútra, čo vám umožní získať predstavu o hladine a stave oleja.

 

Kontrolný otvor bude mať značky v hornej a dolnej časti a olej by mal mať hladinu medzi nimi. Ak je hladina pod dolnou značkou alebo nad hornou značkou, musíte okamžite trochu oleja odčerpať alebo doliať.

 

Ak má olej tmavohnedú alebo čiernu farbu a nemôžete cez neho vidieť alebo ak spozorujete usadeniny, nastal rozhodne čas na výmenu oleja a filtra.

 

Ak v oleji vidíte kovové čiastočky, môže ísť o prvý príznak nadchádzajúcich problémov s motorom. Ak sa zdá, že všetok olej má mliečnu farbu, často to signalizuje unikanie chladiaceho média. V obidvoch uvedených prípadoch by ste sa mali hneď poradiť s mechanikom alebo so servisným strediskom, aby ste čo najskôr odstránili alebo riešili možné vážne problémy.

Súvisiace odkazy