IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. MOTOROVÝ OLEJ A KVAPALINY PRE MOTOCYKLE
  3. ÚDRŽBA MOTOCYKLA
  4. KONTROLA MOTOCYKLOVÉHO MOTOROVÉHO OLEJA POMOCOU ODMERKY HLADINY OLEJA

KONTROLA MOTOCYKLOVÉHO MOTOROVÉHO OLEJA POMOCOU ODMERKY HLADINY OLEJA

Pravidelná kontrola motocyklového motorového oleja má zásadný význam. Pri kontrole hladiny a stavu motorového oleja pomocou odmerky hladiny oleja sa riaďte týmito jednoduchými pokynmi.

Kontrola motocyklového motorového oleja pomocou odmerky hladiny oleja

Kontrola motocyklového motorového oleja pomocou odmerky hladiny oleja

Rovnako ako pri kontrole oleja cez kontrolný otvor začnite zaparkovaním motocykla na rovnej ploche v hlavnom stojane alebo v zdviháku kolesa. Počkajte, kým motor nevychladne a olej nestečie späť do vane, čo môže to trvať aj 20 minút.

 

Odmerku nájdete dole na jednej strane motora. Rukou ju odskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek a utrite ju do handričky alebo papierovej utierky. Potom ju zasúvajte späť do otvoru odmerky hladiny oleja, kým sa nedotkne závitu – v tejto fáze ju netreba zaskrutkovať.

 

Potom odmerku opatrne znova vytiahnite, aby ste na nej skontrolovali hladinu oleja. Na odmerke by ste mali vidieť dolnú a hornú značku. Oblasť medzi nimi je niekedy vyšrafovaná.

 

Hladina oleja by mala byť niekde medzi týmito dvoma značkami. No ak je pod dolnou značkou alebo nad hornou značkou, musíte buď doliať, alebo vypustiť trochu oleja.

 

Ak hladina vyzerá v poriadku, mali by ste využiť príležitosť na posúdenie stavu oleja. 

 

Ak je olej čierny alebo tmavo hnedý, môže byť spálený a rozložený, čo znamená, že ho musíte okamžite vymeniť. Mali by ste skontrolovať aj prítomnosť akýchkoľvek hustých usadenín.

 

V extrémnych prípadoch možno dokonca vidieť častice kovu v oleji, čo môže signalizovať opotrebovanie motora, alebo olej môže mať mliečnu farbu, čo môže znamenať, že sa do oleja dostalo chladiace médium. V obidvoch uvedených prípadoch by ste sa mali čo najskôr poradiť s mechanikom, aby ste určili, či motor nemá vážne problémy.

 

Pred spätným založením odmerky hladiny oleja na miesto je vhodné rozotrieť malé množstvo oleja na tesnenie. Dajte pozor, aby ste pri spätnom naskrutkovaní odmerky hladiny oleja neskrížili závit. 

Súvisiace odkazy