IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. OLEJE A KVAPALINY PRE ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ
  3. TYPY PRODUKTOV
  4. MOTOROVÉ OLEJE

Oleje do naftových motorov

Motorové oleje Castrol Vecton a CRB

Motorové oleje CASTROL PRE ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ

Vďaka technologickému pokroku v moderných dieselových motoroch a ešte prísnejšej legislatíve týkajúcej sa emisií sa úloha motorového oleja stáva mimoriadne dôležitou. Navyše, pre vlastníkov a obsluhu akéhokoľvek úžitkového vozidla znamenajú účinnosť a spoľahlivosť čas a peniaze. Každý deň musíte zabezpečiť, aby vaše vozidlo pracovalo dobre a nedochádzalo k žiadnym neočakávaným zlyhaniam. Minimalizácia neplánovaných prestojov je zásadná pre vašu schopnosť zachovávať plynulý chod svojho podniku a plniť ciele.

 

Spoločnosť Castrol na tieto potreby zareagovala navrhnutím radu pokročilých olejov do naftových motorov, ktoré dokážu obmedzovať odpor vznikajúci pri trení a chrániť proti korózii a opotrebovaniu, pomáhať pri utesňovaní, prispievať k chladeniu motora a uľahčovať odstraňovanie škodlivých vedľajších produktov spaľovania.

 

Nech už má vaše vozidlo akékoľvek požiadavky, vždy môžete ľahko nájsť správny produkt, ktorý pomôže vášmu motoru dosahovať najlepší výkon.

 

Nájdite správny olej do naftových motorov pre úžitkové vozidlá na základe týchto kritérií:  

Kontaktujte svojho account manažéra Castrol, ak sa chcete dozvedieť viac.