IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. OLEJE A KVAPALINY PRE ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ
  3. POUŽÍVANIE
  4. CESTNÁ DOPRAVA

CESTNÁ DOPRAVA

Chápeme zásadnú úlohu, ktorú nákladné automobily zohrávajú v rozvoji ekonomiky, a uvedomujeme si, že vaše zariadenia majú významný podiel na dosahovaní vašich obchodných cieľov.

Nákladná cestná doprava

NAVRHNUTÉ NA PODPORU VÁŠHO PODNIKANIA V OBLASTI CESTNEJ DOPRAVY

Zachovávanie produktivity nákladných vozidiel znamená ich udržiavanie v prevádzke dlhší čas medzi zásadnými úkonmi údržby, účinnejšie využívanie paliva a predlžovanie životnosti motorov. Ide len o niektoré z faktorov, ktoré inšpirovali náš technologický tím k tomu, aby vytvoril mazivá, ktoré vašej činnosti poskytnú skutočnú hodnotu.

Úplný sortiment pokročilých motorových olejov, prevodových kvapalín, nemrznúcich prípravkov a mazacích tukov značky Castrol vám môže pomôcť vyberať a používať správne produkty na správne účely a v konečnom dôsledku dostávať z vozidiel najlepší možný výkon.

 

Navyše, náš produktový rad pre motory úžitkových vozidiel obsahuje mazivá navrhnuté na to, aby: 

  • pomáhali predlžovať intervaly výmeny oleja,
  • pomáhali zlepšovať účinnosť paliva nákladných automobilov,
  • pomáhali udržiavať čistotu vašich motorov,
  • poskytovali vynikajúcu ochranu pred opotrebovaním,
  • pomáhali dodržiavať právne predpisy o emisiách.

Kontaktujte svojho account manažéra Castrol, ak sa chcete dozvedieť viac.