IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. OLEJE A KVAPALINY PRE ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ
  3. POUŽÍVANIE
  4. BANSKÁ ŤAŽBA A LOMOVÉ DOBÝVANIE

BANSKÁ ŤAŽBA A LOMOVÉ DOBÝVANIE

Kamenivo

NAPĹŇANIE POTRIEB PRIEMYSLU SPRACOVÁVANIA KAMENIVA 

Potreby mazív pre firmy zaoberajúce sa kamenivom sú komplexné, pretože zahŕňajú širokú škálu rozličných typov vozidiel, ktoré vykonávajú stovky typov operácií v rozmanitých podmienkach. Spoločnosť Castrol ponúka riešenie pre takmer každé použitie, od vozidiel na prepravu materiálu cez drviče, dopravníky a nakladače až po závody na výrobu asfaltu, v ktorých sa kamenivo spracúva.

 

Náš produktový rad pre úžitkové vozidlá bol vyvinutý na riešenie výziev, ktorým čelí banská ťažba a lomové dobývanie. Ponúkame riešenia, ktoré vám pomôžu posilňovať prevádzkovú efektívnosť a udržiavať dopravné prostriedky a stacionárne zariadenia v prevádzke, vďaka čomu získate väčšiu hodnotu na dlhší čas.

 

Úplný sortiment pokročilých motorových olejov, prevodových kvapalín, nemrznúcich prípravkov a mazacích tukov vám môže pomôcť maximalizovať efektívnosť vášho inventára, vyberať a používať správne produkty na správne účely a v konečnom dôsledku dostávať z vozidiel najlepší možný výkon.

 

Navyše, naše motorové oleje pre úžitkové vozidlá boli navrhnuté aj so zreteľom na to, aby:

  • pomáhali zachovávať čistotu vašich motorov,
  • poskytovali vynikajúcu ochranu pred opotrebovaním,
  • spĺňali veľkú väčšinu priemyselných špecifikácií.

Kontaktujte svojho account manažéra Castrol, ak sa chcete dozvedieť viac.