IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
 2. PRÍBEH ZNAČKY CASTROL
 3. UDRŽATEĽNOSŤ
 4. USKUTOČŇOVANIE OPATRENÍ

USKUTOČŇOVANIE OPATRENÍ

Pomocou našich technológií uskutočňujeme opatrenia na uspokojovanie potrieb zákazníkov zlepšovaním našich produktov tak, aby pomáhali znižovať emisie a zvyšovať efektívnosť a spoľahlivosť.

Pomoc zákazníkom pri zvyšovaní účinnosti

Naše kroky, naše budúce plány a naše presvedčenie, že na dosahovanie globálnych cieľov v oblasti klímy je nevyhnutné zlepšenie energetickej účinnosti tam, kde možno dosiahnuť najväčšie zníženie emisií, vychádzajú zo skúseností a odborných znalostí, ktoré sme získavali po celé desaťročia.

 

Uhlíkovo neutrálne produkty

 • Zaviedli sme prvé certifikované uhlíkovo neutrálne mazivá pre osobné automobily, úžitkové vozidlá a veterné turbíny na svete. Okrem toho spolupracujeme s autoservismi, aby sme im pomohli dosiahnuť uhlíkovú neutralitu ich podnikania. Majú certifikát o uhlíkovej neutralite a sú zaistené EY/ERM podľa špecifikácie BSi PAS2060 pre uhlíkovú neutralitu/NCOS, National Carbon Offset Standard, Department of Environment, Austrália. (Zdroj: BP Advancing Low Carbon)

Zvyšovanie spoľahlivosti energie z obnoviteľných zdrojov

 • Vývojom nových mazív, ktoré sa prichytia na kovových dieloch, zvyšovaním životnosti zariadení a predlžovaním intervalov údržby sa zameriavame na každoročné straty vo výške 1,8 miliardy dolárov v dôsledku prestojov veterných turbín.
 • Na základe zhromažďovania, monitorovania a analyzovania údajov z viac ako 5 000 veterných turbín v 30 krajinách s cieľom predpovedať poruchy, náš spoločný podnik na prediktívnu údržbu, spoločnosť ONYX Insights, vydáva odporúčania týkajúce sa údržby, ktoré zvyšujú výkon turbín a znižujú náklady.

Znižovanie spotreby vody pri zlepšovaní zdravia a bezpečnosti

 • Prepracovali sme chémiu kovoobrábacích kvapalín. Náš rad kovoobrábacích kvapalín XBB nielen  odstraňuje bór a biocídy, ale tiež znižuje spotrebu vody zákazníkom a zvyšuje životnosť obrábacích strojov.

Efektívnejšia doprava

 • Naše mazivá znižujú trenie a energetické straty a pomáhajú tak zlepšovať spotrebu paliva vo vozidlách. Môže to viesť k výrazným úsporám skleníkových plynov na základe globálne zníženého používania benzínových palív. (Zdroj BP Advancing Low Carbon)
 • Najnovšia technológia obsiahnutá v našich mazivách môže osemnásobne predĺžiť interval údržby zariadení na zemné práce v baniach, pričom sa zníži množstvo použitého mazacieho tuku aj prevádzkové náklady.
 • Náš spoločný podnik so spoločnosťou Greensteam využíva strojové učenie, aby pomohol majiteľom lodí znížiť účty za palivo tým, že prevádza údaje o prevádzke, kvalite paliva, počasí a stave mora získavané v reálnom čase na vykonateľné odporúčania.
 • Unikátna technológia spoločnosti Nexcel prináša revolučnú zmenu pri výmene oleja, a to nielen znižovaním emisií z výfuku a zavádzaním recyklovania v uzavretej slučke.
 • Spolupráca s výrobcami vozidiel na prevodových olejoch s cieľom zlepšovať účinnosť budúcich hybridných a elektrických vozidiel.

Súvisiace odkazy