IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PRÍBEH ZNAČKY CASTROL
  3. UDRŽATEĽNOSŤ
  4. UHLÍKOVÁ NEUTRALITA

UHLÍKOVÁ NEUTRALITA

Prechod na uhlíkovú neutralitu znamená, že nedochádza k žiadnemu nárastu globálnej emisie skleníkových plynov do atmosféry v dôsledku obchodných operácií alebo servisu v súvislosti s produktom.

Prvé uhlíkovo neutrálne mazivá Castrol

Uvedením oleja Castrol Professional na trh v roku 2014 sa spoločnosť Castrol stala prvou spoločnosťou v oblasti mazív na svete, ktorá svojim zákazníkom ponúkala certifikovaný uhlíkovo neutrálny produkt. Odvtedy spoločnosť Castrol tvrdo pracovala na znížení uhlíkovej stopy Castrol Professional o viac ako 15 %, zatiaľ čo milióny motoristov mali prospech z používania uhlíkovo neutrálneho motorového oleja.

 

Na základe tohto úspechu sme zaviedli uhlíkovo neutrálne produkty aj v ďalších kategóriách – na trh prišli prvé uhlíkové neutrálne mazivá na svete pre automobily, úžitkové vozidlá a veterné turbíny. Patrila sem aj spolupráca s autoservismi pri presadzovaní uhlíkovej neutrality v ich podnikaní, čo umožnilo kompenzáciu viac ako 360 000 ton CO2 za posledný rok. (Zdroj: Akreditačný program BP Advancing Low Carbon)

 

Ako sa produkt stáva uhlíkovo neutrálnym?

Na získanie certifikátu uhlíkovej neutrality je potrebné:

  • vypočítať uhlíkovú stopu produktu,
  • vypracovať akčný plán na zníženie emisií uhlíka,
  • nakúpiť emisné povolenky v dostatočnom počte na pokrytie emisií uhlíka,
  • upraviť dodávky podľa plánu na zníženie emisií uhlíka s cieľom zachovať platnosť certifikátu uhlíkovej neutrality.

 

Páči sa nám úloha, ktorú uhlíková neutralita zohráva v našom úsilí o udržateľnosť, pretože nám umožňuje rýchlo znižovať objem CO2 a prináša aj ďalší spoločenský prospech, kým podnikáme kroky na zníženie priamej produkcie emisií uhlíka.

 

Aké sú výhody kompenzácie emisií uhlíka?

Kompenzácia emisií uhlíka je medzinárodne uznávaný spôsob, ako prevziať zodpovednosť za nevyhnutné emisie uhlíka.

 

Ku kompenzácií dochádza, keď sa tona vyprodukovaných uhlíkových emisií „vykompenzuje“ znížením emisií o rovnaké množstvo na inom mieste. To sa dosahuje kúpou emisných povoleniek, čo stimuluje investície do programov znižovania uhlíkových emisií na celom svete.  Je to najrýchlejší spôsob na zníženie emisií a jediný spôsob na dosiahnutie uhlíkovej neutrality.

©2017 Micrisol.Todos los derechos reservados
©2017 Micrisol

Spoločnosť Castrol nakupuje emisné povolenky prostredníctvom spoločnosti BP Target Neutral. BP Target Neutral podporuje niekoľko projektov kompenzácie uhlíkových emisií na celom svete. Projekty siahajú od ochrany 41 000 hektárov (viac ako 100 000 akrov) dažďového pralesa v Zambii pred odlesňovaním až po podporné projekty na inštaláciu sporákov, ktoré môžu pomôcť niektorým z 3 miliárd ľudí na svete, ktorí varia na tradičných otvorených ohňoch. Otvorené ohne sú neefektívne, potrebujú viac palivového dreva alebo uhlia a prispievajú k  3,7 milióna úmrtí ročne z príčin súvisiacich s dymom a výparmi.

 

Okrem znižovania emisií uhlíka prinášajú naše projekty uhlíkových kompenzácií aj ďalší prospech pre komunity, v ktorých sa realizujú.  Tento prospech sa vyjadruje pomocou cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDG). Ciele  uznávajú, že odstraňovanie chudoby musí ísť ruka v ruke so stratégiami, ktoré podporujú hospodársky rast a riešia široké spektrum sociálnych potrieb vrátane vzdelávania, zdravotníctva, sociálnej ochrany a pracovných príležitostí súčasne s riešením klimatických výziev a ochranou životného prostredia.

Súvisiace odkazy