IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PRÍBEH ZNAČKY CASTROL
  3. UDRŽATEĽNOSŤ

UDRŽATEĽNOSŤ

Nášho priekopníckeho prístupu sa držíme aj v súvislosti s udržateľnosťou automobilovej dopravy a s prechodom na nižšie emisie uhlíka.

Udržateľnosť a prechod na nižšie emisie uhlíka

Naše technológie pomáhajú zákazníkom uspokojovať ich potreby udržateľnejším spôsobom.  Nezáleží na tom, či ide o zlepšovanie našich produktov a služieb na znižovanie emisií, zvyšovanie účinnosti a spoľahlivosti elektrických a hybridných vozidiel, udržiavanie veterných turbín v chode alebo znižovanie množstva vody používanej pri obrábaní kovov.

 

Približne 80 – 90 % emisií oxidu uhličitého z ropných a plynových produktov vyplýva z ich používania v doprave, priemysle a budovách. Jedným z najväčších prínosov, ktoré môžeme urobiť pre pokrok v oblasti energetickej zmeny, je teda poskytovanie produktov a služieb, ktoré podnikom a spotrebiteľom pomôžu znížiť ich uhlíkovú stopu a využívanie zdrojov.

 

Naše kroky, naše budúce plány a naše presvedčenie, že na splnenie globálnych cieľov v oblasti klímy je nevyhnutné zlepšenie energetickej účinnosti, vychádzajú zo skúseností a odborných znalostí, ktoré sme získavali po celé desaťročia. Sme odhodlaní pomáhať našim zákazníkom minimalizovať odpad – plytvanie energiou v dôsledku trenia, prestojov či dokonca vody.

 

Žiadna spoločnosť alebo odvetvie nemôže samo zabezpečiť nízkouhlíkovú budúcnosť. Zodpovednosť musí prevziať každý, od spotrebiteľov cez podniky až po vlády. Ak budeme reagovať spoločne, dokážeme čeliť aj takej zložitej výzve, ako je zmena klímy.  Castrol je odhodlaný byť súčasťou riešenia. Cítime naliehavú potrebu rýchleho poskytnutia zlepšení a vnímame uhlíkovú neutralitu ako súčasť tohto procesu. Uviedli sme na trh sériu certifikovaných uhlíkovo neutrálnych produktov a služieb a našim zákazníkom ponúkame možnosť kompenzovať ich vlastné emisie uhlíka.