IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PRÍBEH ZNAČKY CASTROL
  3. NOVINKY
  4. TLAČOVÉ SPRÁVY
  5. ONYX INSIGHT UVÁDZA PREDIKTÍVNU ANALÝZU PRE VETERNÉ TURBÍNY BP.

ONYX INSIGHT UVÁDZA POKROČILÚ PREDIKTÍVNU ANALÝZU PRE BP S POKRYTÍM VETERNÝCH ZARIADENÍ V USA SO SÚHRNNÝM VÝKONOM 1,2 GW.

585 TURBÍN NA 10 VETERNÝCH FARMÁCH BOLO ZAČLENENÝCH DO PLATFORMY FLEETMONITORTM SPOLOČNOSTI ONYX INSIGHT AKO SÚČASŤ DÁTOVO ORIENTOVANÉHO PRÍSTUPU K PREDIKTÍVNEJ ÚDRŽBE ZALOŽENÉHO NA TECHNICKÝCH POZNATKOCH.

Spojené štáty americké, 8. mája 2018 – ONYX InSight, partner pre prediktívnu analýzu, ktorý poskytuje vlastníkom zariadení nezávislý prehľad a kontrolu nad ich operáciami, spustil modernú platformu digitálneho monitorovania pre významného producenta veternej energie v USA, spoločnosť BP Wind Energy (BP). Projekt pokrýva 10 veterných fariem spoločnosti BP v USA s celkovým výkonom 1,2 GW, ktoré boli začlenené do platformy FleetMONITORTM spoločnosti ONYX InSight.

Maintenance work on the blades of a wind turbine

Vzhľadom na rozširovanie a starnutie súboru inštalovaných zariadení v USA má udržiavanie kontroly nad prevádzkovou a finančnou výkonnosťou pre výrobcov veternej energie zásadný význam a stimuluje rast dopytu po inovačných riešeniach prediktívnej údržby. Vzhľadom na rôznorodú škálu inštalovaných turbínových technológií a systémov monitorovania stavu však riadenie kritických údajov o výkone zahŕňajúcich celé súbory zariadení a reagovanie na základe nich predstavujú veľkú výzvu.

 

Platforma fleetMONITORTM spoločnosti ONYX InSight, ktorá dokáže bežať na ľubovoľnom hardvéri, spája dátové toky z viacerých technológií a mení ich na hodnotný prehľad. Tento prehľad umožňuje vlastníkom projektov odhaľovať vývojové chyby celé mesiace pred potrebou zásahu, predpovedať zostávajúcu životnosť komponentov a prijímať informované rozhodnutia o tom, kam a kedy treba vyslať inšpekčné a opravárske tímy. Tým sa znižujú celkové náklady na údržbu a minimalizujú sa prestoje zariadení, čo znižuje náklady na produkciu energie súbormi turbín. Platforma fleetMONITORTM je súčasťou integrovanej ponuky, ktorá obsahuje výkonnú kombináciu hardvéru na monitorovanie stavu, softvéru a pokročilých služieb prediktívnej analýzy.

Spoločnosť ONYX InSight rozširovala digitálnu monitorovaciu platformu BP v troch etapách. V roku 2016 bolo do platformy InSight’s fleetMONITORTM  spoločnosti ONYX InSight začlenených 242 veterných turbín. V roku 2017 bolo k tejto platforme následne pridaných ďalších 52 turbín, na ktoré sa doinštaloval ecoCMSTM, to je vysokovýkonný monitorovací hardvér spoločnosti ONYX InSight. V priebehu roka 2018 bol hardvér ecoCMSTM  doplnený k ďalším 291 turbínam, ktoré boli začlenené do platformy fleetMONITORTM.

Údaje a analýzy vytvorené touto integrovanou digitálnou platformou sú centrálne monitorované v centre BP Remote Operations Center v Houstone s trvalou podporou tímu ONYX InSight, čo spoločnosti BP poskytuje dôkladné pochopenie výkonnosti hnacích ústrojenstiev v celom súbore zariadení, ktorý zahŕňa 5 rôznych modelov turbín a 10 rôznych typov prevodoviek.

 

Ashley Crowther, viceprezident skupiny v ONYX InSight, uviedol: „BP Wind prijíma osvedčené postupy s integrovaným prístupom k prediktívnej údržbe, ktorý využíva dáta, ale vychádza z robustných technických princípov. To prináša hmatateľné výhody vo forme spoľahlivého výkonu, zníženia nákladov na OPEX a vyššej hodnoty majetku – to všetko nakoniec vedie k úsporám nákladov pre spotrebiteľov.“

 

„Investovanie do našich kapacít prediktívnej údržby je dôležitou súčasťou nášho záväzku využívania špičkových technológií, ktoré zvyšujú bezpečnosť a spoľahlivosť našich operácií. Spoločnosť ONYX InSight dokázala ponúknuť riešenie, ktoré môže byť ľahko prispôsobené rôznorodej škále technológií využívaných v našich zariadeniach,“ povedal Alistair Warwick, viceprezident BP Wind Energy.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o službách, ktoré spoločnosť ONYX InSight poskytuje majiteľom, prevádzkovateľom a investorom v oblasti veternej energie, navštívte stránku www.onyxinsight.com.