IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PRÍBEH ZNAČKY CASTROL
  3. NOVINKY
  4. TLAČOVÉ SPRÁVY
  5. NOVÁTORSKÝ SYSTÉM RIADENIA OLEJA ÚSPEŠNE NAINŠTALOVANÝ V HYBRIDNOM VÝVOJOVOM VOZIDLE.

NOVÁTORSKÝ SYSTÉM RIADENIA OLEJA ÚSPEŠNE NAINŠTALOVANÝ V HYBRIDNOM VÝVOJOVOM VOZIDLE.

  • Prvé hybridné vozidlo upravené na predvedenie aktívneho systému riadenia oleja Nexcel.
  • Prototyp NEXCEL prekonáva priestorové problémy spojené so súčasnými hybridnými elektrickými hnacími ústrojenstvami.
  • Výhody technológie Nexcel sa neobmedzujú iba na hnacie ústrojenstvo – mohli by ovplyvniť všeobecný dizajn budúcich hybridných vozidiel.

Nexcel, inovačný podnik Castrol, oznámil úspešné dokončenie prvej fázy svojho vývojového programu pre hybridné vozidlá: uvedenie skúšobného hybridného vozidla s olejovou náplňou a záchytným systémom Nexcel. Montáž systému, ktorý umožňuje 90-sekundovú výmenu oleja a zahŕňa systém recyklácie použitého oleja v uzavretej slučke, vykonala spoločnosť Prodrive Advanced Technologies. Technická konzultačná spoločnosť realizovala konverzné plány spoločnosti NEXCEL s cieľom fyzicky preukázať priestorový potenciál balenia vo vozidle 2018 Toyota Prius Plug-in, ktoré predstaví technológiu uzavretej olejovej náplne v prvej hybridnej elektrickej aplikácii svojho druhu.

Predpovede energetických vyhliadok, vypracované spoločnosťou BP v roku 2018, predpokladajú výrazný nárast počtu automobilov na svete do roku 2040 s rastúcim podielom hybridných elektrických vozidiel a pokračujúcim zvyšovaním počtu automobilov s motormi s vnútorným spaľovaním.

„Pracujeme na riadení prechodu od dnešného spaľovacieho motora k týmto budúcim hnacím ústrojenstvám spôsobom, ktorý je v súlade s ich environmentálnymi vlastnosťami a môže byť pohodlne umiestnený do motorového priestoru,“ uvádza riaditeľ spoločnosti NEXCEL pre oblasť udržateľnosti, John Ward-Zinski. „Aktívne riadenie oleja pomocou technológie Nexcel môže pomôcť posilniť úlohu motorov v hybridných elektrických hnacích ústrojenstvách.“

Spoločnosť Nexcel umiestnila  záchytný systém pre olejové jednotky do motorového priestoru na miesto predtým obsadené 12 V batériou, ktorá bola teraz premiestnená pod zadné sedadlo spolujazdca. Okolo olejovej jednotky je veľa miesta na jednoduchý prístup a vyberanie.  „Vedeli sme, že ide o úhľadné technické riešenie, ale priestorové riešenie pod kapotou nás príjemne prekvapilo – z estetického aj ergonomického hľadiska,“ poznamenáva Ward-Zinski.
NEXCEL považuje technológiu olejových jednotiek za vysoko relevantnú pre odvetvie hybridných vozidiel. „Zvýšená účinnosť hybridných elektrických vozidiel poskytne zvýšenú návratnosť investícií pre prevádzkovateľov a environmentálne prínosy technológie NEXCEL sú v dokonalom súlade s trvalo udržateľným zameraním hybridných hnacích ústrojenstiev,“ hovorí Ward-Zinski. „Uzavretá olejová jednotka s výmenou bez znečistenia zefektívňuje proces opätovného zušľachťovania použitého oleja a pomáha zabezpečovať zber odpadového oleja po použití. Stanovené stupne oleja sa dajú oddeliť, čo pomáha dosiahnuť zlepšený stupeň základového oleja počas procesu vďaka nízkej kontaminácii. Tento základový olej sa potom môže znovu použiť v obnovených jednotkách NEXCEL, čím sa znižuje závislosť od nových olejov.“

Začlenenie technológie NEXCEL prináša výhody aj pre budúce hybridné hnacie ústrojenstvo. „Výmena oleja je posledná zostávajúca rutinná servisná úloha, ktorá sa skutočne vykonáva v motore, takže zvažovanie technológie NEXCEL v etape konštrukcie vozidla by mohlo poskytnúť značné výhody z priestorového hľadiska. Tradičná olejová vaňa, vypúšt'acia zátka a filter namontovaný na bloku motora budú teraz zbytočné, takže prístup k bežnej údržbe už nebude kľúčovým faktorom, čím sa uvoľní potenciál pre značné inovácie v priestorovom riešení automobilov,“ uzatvára Ward-Zinski. „Prínosy technológie Nexcel nie sú obmedzené iba na hnacie ústrojenstvo – mohli by celkovo ovplyvňovať hybridné vozidlá v budúcnosti.“