IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PRÍBEH ZNAČKY CASTROL
  3. NOVINKY
  4. TLAČOVÉ SPRÁVY
  5. SPOLOČNOSŤ CASTROL PREDSTAVUJE NOVÚ TECHNOLÓGIU KONTROLNÝCH KVAPALÍN NA POSILNENIE OCHRANY PODMORSKÝCH SYSTÉMOV.

Spoločnosť Castrol predstavuje novú technológiu kontrolných kvapalín na posilnenie ochrany podmorských systémov.

Kvapalina Castrol Transaqua SP navrhnutá ako riešenie určené pre ropný a plynárenský priemysel na používanie na otvorenom mori sa bude využívať v systémoch kontroly produkcie v podmorských zariadeniach postavených na nových aj upravených platformách.

Londýn, 21. augusta 2018.

Castrol, popredný svetový výrobca mazív, uviedol na trh ďalšiu generáciu kontrolných kvapalín pre podmorské zariadenia. Castrol Transaqua SP (Systémová ochrana – System Protection) je inovačný prípravok určený na zjednodušenie podmorských operácií, ktorý ponúka vyššiu ochranu systémov v porovnaní s produktmi, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu. Zlepšenie ochrany systémov by malo viesť k zvýšeniu spoľahlivosti ich komponentov.  

Kontrolné kvapaliny sú jednými z najkomplexnejších látok pohybujúcich sa v podmorských systémoch, takže spoľahlivosť má zásadný význam. Úlohou kontrolnej kvapaliny je prenášať silu, mazať, riešiť znečistenie a chrániť kontrolné moduly, produkčné kríže a ústie vrtu pred poškodením, a to v širokej škále teplôt a tlakov na morskom dne.

Simon Youngman, riaditeľ pre marketing značky Castrol, hovorí: „Vzhľadom na rozličné ekonomické faktory, ktoré stimulujú zmenu, čelí podmorský priemysel veľkým výzvam, pokiaľ ide o spôsob jeho fungovania. Na zaistenie ziskovosti v takých podmienkach musia prevádzkovatelia dôverovať každej zložke podmorského systému, a preto má Castrol Transaqua SP taký význam a prichádza v tej pravej chvíli.“

Ropné polia poskytujú produkciu dlhšie ako kedykoľvek predtým, čo znamená, že podmorské produkčné systémy musia fungovať dlhšie než bolo zamýšľané. To vedie k situáciám, keď prevádzkovatelia často používajú kombináciu rôznych generácií podmorských zariadení a kontrolné kvapaliny musia vyhovovať širšej škále zariadení, čoraz častejšie v podmienkach, ktoré nie sú optimálne.
Youngman dodáva: „S týmto vedomím Castrol veľmi pozorne počúval prevádzkovateľov podmorských zariadení, keď hovorili o dôsledkoch súčasných a budúcich trendov v odvetví. Na tomto základe sme v úzkej spolupráci s výrobcami podmorských zariadení vyvinuli kvapalinu Castrol Transaqua SP. Naším cieľom bolo priniesť skutočne najlepšie riešenie vo svojej triede, ktoré bude aplikovateľné vo všetkých komponentoch systémov. To znamená, že prevádzkovatelia sa môžu spoľahnúť na integritu a výkon svojich systémov a teda využívať zvýšenú ochranu systému.“

Kvapalina Castrol Transaqua SP je navrhnutá tak, aby bola kompatibilná so širokou škálou elastomérov, plastov, kovov a vystrojovacích kvapalín. Kompatibilita s vystrojovacími kvapalinami je obzvlášť dôležitá pri činnostiach súvisiacich s prípravou vrtu, keď môže dôjsť k miešaniu tekutín, ktoré môže spôsobiť zablokovanie vedení.
Ďalšou kľúčovou výzvou, ktorej prevádzkovatelia čelia, je možnosť, že sa morská voda dostane do systému, čo spôsobí zníženie jeho odolnosti proti korózii alebo tvorbu usadenín. Castrol navrhol produkt Transaqua SP tak, aby mal bezkonkurenčnú stabilitu v styku s morskou vodou – až 50 % pri 5 °C teplote morského dna pri udržaní kriticky dôležitých aditív v roztoku. Okrem toho má Transaqua tepelnú stabilitu otestovanú v podmienkach do 160 °C, čo umožňuje bezpečnú prevádzku pri teplotách medzi –50 °C a 150 °C.

Castrol zostavil tím svetových expertov na kontrolné kvapaliny s cieľom vyvinúť technológiu Castrol Transaqua SP, v ktorom sa viac ako 30 rokov skúseností z podmorského priemyslu snúbi s priekopníckym výskumom popredných univerzít v oblasti mazania a korózie.

Kvapalina bola podrobená dôkladnému testovaniu vedúceho výskumného a vývojového tímu Castrol a absolvovala viac ako 130 000 hodín skríningu. Okrem toho bola Transaqua SP navrhnutá tak, aby spĺňala najprísnejšie environmentálne právne predpisy.  Je plne kompatibilná s OSPAR a kategorizovaná v Spojenom kráľovstve ako najmenšia environmentálna hrozba pre morské prostredie s klasifikáciou OCNS skupiny E a upozornením „nenahrádzať“*. V Nórsku má udelený „žltý“ rating. Transaqua SP spĺňa priemyselné normy API 17F (3. vydanie)/ISO13628-6 Príloha C, API 17E/ISO13628-5 a je tiež kvalifikovaná u hlavných výrobcov priemyselných zariadení (TRL 5).

Transaqua SP je teraz k dispozícii v celej globálnej dodávateľskej sieti Castrol.

*Pri predbežnom hodnotení CEFAS. Podlieha konečnému schváleniu CEFAS.