IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PRÍBEH ZNAČKY CASTROL
  3. NOVINKY
  4. TLAČOVÉ SPRÁVY
  5. SPOLOČNOSŤ CASTROL ZLEPŠUJE REZNÉ KVAPALINY.

SPOLOČNOSŤ CASTROL ZLEPŠUJE REZNÉ KVAPALINY.

Castrol Alusol SL 51 XBB prináša viditeľné výhody bez potreby kompromisov.

Vytvorenie nových štandardov produktivity, kvality, bezpečnosti a ziskovosti.

17. august 2016 – Spoločnosť Castrol, popredný svetový výrobca mazív, zlepšila rezné kvapaliny uvedením nového produktu Castrol Alusol SL 51 XBB.

Priekopnícka technológia rezných kvapalín spoločnosti Castrol, vytvorená na pomoc pri výrobe kovových komponentov, udržiava konštantné hodnoty pH (9 – 9,5) a stabilné podmienky dlhšie ako iné štandardné rezné kvapaliny. To znižuje potrebu pridávať drahé ošetrovacie aditíva a biocídne prípravky, ako aj nutnosť ochrany pred nákladnými nekontrolovanými systémovými zmenami. Hoci produkty Alusol XBB spoločnosti Castrol nezávisia od používania látok uvoľňujúcich bór alebo formaldehyd, ani od balíkov dodatočných biocídnych a fungicídnych aditív, stále dokážu plniť a prekračovať existujúce očakávania týkajúce sa životnosti referenčnej technológie. V mnohých prípadoch zákazníci dokázali podstatne obmedziť alebo úplne eliminovať používanie biocídov vo svojich riadiacich procesoch.

Rezné kvapaliny hrajú zásadnú úlohu pri výrobe mnohých typov kovových komponentov. Jednou z hlavných nevýhod tradičnej technológie je to, že v kvapaline môžu časom začať rásť baktérie a objaví sa znečistenie, čo spôsobí „nefunkčnosť“ kvapaliny. To vedie k poklesu pH, nepríjemnému zápachu, nestabilnej emulzii a slabému výkonu. Vďaka prelomovému objavu získanému prostredníctvom technológie liquid engineering spoločnosti Castrol dokážu tieto nové produkty Alusol XBB predefinovať vlastnosti rezných kvapalín – sú odolné proti kyselinovým útokom vyvolávaným baktériami, preukázateľne udržiavajú pH na konštantnej úrovni a sú preto vo svojej podstate odolnejšie proti rastu baktérií.

Pawan Sabharwal, viceprezident Industrial &Heavy Duty, Castrol India hovorí: „Naši odborníci na kvapaliny predefinovali základy technológie rezných kvapalín. Väčšia kontrola nad pH umožňuje podstatne obmedziť alebo eliminovať závislosť od používania biocídných prípravkov s krátkou životnosťou na ovládanie baktérií. To v konečnom dôsledku znamená výrazné zlepšenie kontroly výrobných nákladov, zvýšenie produktivity, ochranu kvality konečných produktov a plnenie požiadaviek BOZP a OŽP.“

Zvýšená životnosť reznej kvapaliny znižuje náklady spojené s likvidáciou vyčerpanej tekutiny a stabilita systému minimalizuje požiadavky na nákladné režimy údržby. Aj pri nízkych koncentráciách si produkty Castrol Alusol XBB zachovávajú obrábací výkon a pomáhajú chrániť pred koróziou a znečistením. Ich vynikajúce mazacie vlastnosti pomáhajú zabraňovať hromadeniu kovových pilín, zaručujú vysokú kvalitu povrchovej úpravy a znižujú nepodarkovosť.

Castrol Alusol SL 51 XBB zlepšuje presný výkon pri obrábaní hliníka. Neutralizuje až o 33 % viac kyseliny ako bežné rezné kvapaliny na opracovanie hliníka* a znižuje celkový objem dopĺňania kvapaliny až o 30 %** pri zabezpečení maximálnej presnosti rezania. Tieto produkty optimalizujú používanie kvapaliny a významne znižujú či dokonca eliminujú potrebu biocídnych aditív.

Nová technológia rezných kvapalín spoločnosti Castrol je tiež základom produktov, ktoré majú pozitívny vplyv na profil organizácie s ohľadom na BOZP a OŽP tým, že výrazne zlepšujú výrobné prostredie a pracovné podmienky. Udržiavaním stability systému sa minimalizujú nepríjemné pachy vytvárané emulziou, ktorá obsahuje veľké množstvo baktérií, a znížená potreba testovania úrovne pH obmedzuje potenciálne problémy pracovníkov týkajúce sa pokožky. Okrem toho, znížená potreba biocídnych aditív minimalizuje potrebu pracovníkov manipulovať s nebezpečnými chemikáliami.