IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PRÍBEH ZNAČKY CASTROL
  3. NOVINKY
  4. TLAČOVÉ SPRÁVY
  5. CASTROL OPTIGEAR JE TERAZ UHLÍKOVO NEUTRÁLNY.

Castrol Optigear je teraz uhlíkovo neutrálny, aby umožnil ešte čistejšiu veternú energiu.

Uhlíkovo neutrálny Castrol Optigear
Spoločnosť Castrol sa stala prvým dodávateľom mazív na svete, ktorý ponúka uhlíkovo neutrálne mazivá pre odvetvie veterných turbín.

Optigear Synthetic CT 320 a Synthetic X 320 sú certifikované ako produkty spĺňajúce špecifikáciu BSI PAS 2060[1] za dosahovanie a predvádzanie úplnej uhlíkovej neutrality počas celej životnosti produktu.

 

Na základe splnenia týchto špecifikácií má každý liter oleja certifikát o uhlíkovej kompenzácií v objeme ekvivalentu 2,3 kg CO2 (CO2e)[2] – alebo 930 kg[3], pri naplnení prevodového systému typickej veternej turbíny. To je porovnateľné s objemom CO2, ktorý vyprodukuje bežný osobný automobil po prejdení 3587 km[4].

 

„Obrovský nárast energie z obnoviteľných zdrojov významne prispieva k ochrane životného prostredia, ale naši zákazníci sú inovátori a vždy hľadajú nové spôsoby znižovania uhlíkovej stopy a uskutočňovania ďalších krokov v súvislosti s klimatickou zmenou,“ hovorí Daryl Luke, globálny produktový manažér v spoločnosti Castrol. „Spoločnosť Castrol sa zaviazala k znižovaniu emisií uhlíka na celom svete a vďaka produktom Optigear Synthetic CT 320 a Synthetic X 320, ktoré sú certifikované ako uhlíkovo neutrálne, môžu naši zákazníci riešiť tieto problémy bez obetovania výkonu. Pomocou týchto uhlíkovo neutrálnych prevodových olejov môžu výrobcovia znižovať emisie pri prvom plnení a prevádzkovatelia môžu znižovať svoju dlhodobú uhlíkovú stopu.“

 

CO2-neutrálny životný cyklus

 

Spoločnosť Castrol dosiahla uhlíkovú neutralitu pre Optigear Synthetic CT 320 a Synthetic X 320 pomocou dôkladnej analýzy celého životného cyklu produktu, od výroby cez prepravu až po konečnú likvidáciu na konci životnosti.

 

Nulové emisie skleníkových plynov pre produkty Optigear sú dosahované investovaním do projektov na celom svete zameraných na postupné znižovanie čistého objemu CO2. Proces riadi BP Target Neutral[5], neziskový program uhlíkového riadenia spoločnosti BP, ktorý zhromažďuje príspevky k uhlíkovej kompenzácii z projektov, ktoré buď zavádzajú schémy určené na znižovanie emisií CO2, alebo absorbujú ekvivalentné množstvo CO2 z atmosféry. Investície do projektov majú aj ďalšie pozitívne účinky, ako napríklad vytváranie miestnych pracovných miest vo vidieckych ekonomikách a zlepšovanie kvality ovzdušia.

 

Súčasné investície zahŕňajú projekt ochrany lesov v Zambii [6], ktorý odhadom znižuje emisie CO2e o 210 316 ton ročne, a projekt na výrobu vodnej energie v Číne [7], ktorý znižuje emisie o 500 000 ton ročne.

 

Všetky projekty BP Target Neutral investujú do podpory cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN [8], ktoré sa v priebehu nasledujúcich 15 rokov budú zameriavať na ukončenie chudoby, ochranu planéty a zabezpečovanie prosperity pre všetkých.