IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PRÍBEH ZNAČKY CASTROL
  3. NOVINKY
  4. TLAČOVÉ SPRÁVY
  5. SPOLOČNOSŤ CASTROL ROZŠIRUJE SVOJ RAD REZNÝCH KVAPALÍN BEZ BIOCÍDOV.

Spoločnosť Castrol dopĺňa produkt HYSOL SL 45 XBB do svojho radu rezných kvapalín bez biocídov.

Dátum:
marec 2018
Lietadlo v hangári
  • Technológia XBB znižuje potrebu prísad a biocídov na dodržiavanie súčasnej 10. legislatívy ATP HSE v Európe.
  • Bola schválená výrobcami originálnych zariadení Úrovne 1 pre širokú škálu procesov rezania zliatin v leteckom priestore.
  • Stabilné pH a vynikajúci obrábací výkon pomáhajú zabezpečovať kvalitu, znižovať náklady a zlepšovať pracovné podmienky.

Spoločnosť Castrol, jeden z popredných svetových výrobcov mazív, rozširuje svoj rad vysokovýkonných kovoobrábacích kvapalín XBB  o nový produkt Hysol SL 45 XBB , čo je nová rozpustná rezná kvapalina na obrábanie materiálov v leteckom priemysle, ktorá neobsahuje látky uvoľňujúce bór a formaldehyd.


Rezné kvapaliny Castrol XBB môžu znížiť potrebu doplňovania biocídnych aditív až o 90 %[1], čo znamená dlhšiu životnosť a dramatické zníženie prevádzkových nákladov [2]  bez obetovania výkonu[3].


„Rezné kvapaliny s technológiou Castrol XBB sú jasnými favoritmi pre obrábacie operácie na celom svete, kde pomáhajú našim zákazníkom spĺňať prísne právne predpisy BOZP a OŽP a znižujú prevádzkové náklady tým, že eliminujú potrebu častého a drahého dopĺňania aditív,“ hovorí Dr. Rudolf Janner, manažér pre globálne produkty v spoločnosti Castrol. „Hysol SL 45 XBB teraz prináša rovnaké výhody pre náročné obrábacie aplikácie v leteckom priemysle, takže manažéri zariadení už nemusia voliť medzi kvalitou, bezpečnosťou a produktivitou.“


Castrol Hysol SL 45 XBB poskytuje vynikajúci výkon pri obrábaní v širokej škále procesov rezania zliatin v leteckom priemysle[4] a je schválený výrobcami lietadiel Úrovne 1, ako sú Airbus, Bombardier a Safran.[5]


Jeho vynikajúce mazanie umožňuje dlhšiu životnosť nástrojov a lepšiu povrchovú úpravu, zatiaľ čo vynikajúce vlhčiace vlastnosti zabraňujú tvorbe kovových pilín na dieloch a strojoch. Dôležité je, že sa preukázalo, že 20 % emulzia Hysolu SL 45 XBB nedráždi pokožku [6], dokonca aj pri opakovanom kontakte.


Rezné kvapaliny hrajú zásadnú úlohu pri výrobe mnohých typov kovových komponentov. Jednou z hlavných nevýhod tradičnej technológie je to, že v kvapaline môžu časom začať rásť baktérie a objaví sa znečistenie. To vedie k poklesu pH, nepríjemnému zápachu, nestabilnej emulzii a slabému výkonu.


Zákazníci skúšajúci Castrol Hysol SL 45 XBB uvádzajú viacero výhod vrátane

  • úspor nákladov pri zníženej potrebe dopĺňania biocídnych a fungicídnych aditív,
  • viditeľne zníženého penenia.

Technológia XBB spoločnosti Castrol prináša novú definíciu rezných kvapalín – sú odolné proti kyselinovým útokom vyvolávaným baktériami, preukázateľne udržiavajú pH na konštantnej úrovni a sú preto vo svojej podstate odolnejšie proti rastu baktérií.


Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Castrol, aby ste sa dozvedeli viac o tom, ako môžu rezné kvapaliny Castrol XBB umožňovať vysokovýkonnú výrobu pre budúcnosť.

[1] Zdroj: Prípadová štúdia zákazníka, Hysol SL 45 XBB, predĺžená životnosť systému z 3 týždňov na 5 týždňov (67 %) bez doplnkových biocídnych aditív.
[2] Zdroj: Prípadová štúdia zákazníka, Hysol SL 45 XBB, presvedčivé dôkazy o neexistencii zápachu a úsporách až 15 000 USD ročne.
[3] Zdroj: Na základe testu zásaditosti a 28-dňového záťažového mikrobiologického testu v porovnaní s hlavnými konkurentmi v roku 2017.
[4] Zdroj: Na základe testu zásaditosti a 28-dňového záťažového mikrobiologického testu v porovnaní s hlavnými konkurentmi v roku 2017.
[5] Zdroj: Schvaľovací list výrobcov zaradení
[6] Na základe hodnotenia výsledkov po miestnej otvorenej aplikácii v teste BUS (trvanie expozície: 0,5 h, 1,0 h, 5,0 h, 1 aplikácia, neupravená koža) možno dospieť k záveru, že produkt Hysol SL 45 XBB (čerstvý, 20 %) je pre pokožku nedráždivý, dokonca ani po opakovanom kontakte. –  Dr. Wolfgang F. Pittermann, certifikovaný veterinárny patológ