Odporúčania
View all results

IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PRÍBEH ZNAČKY CASTROL
  3. NOVINKY
  4. TLAČOVÉ SPRÁVY
  5. SPOLOČNOSŤ CASTROL ZNIŽUJE NÁKLADY NA MULTI-KOVOVÉ OBRÁBACIE AKTIVITY.

SPOLOČNOSŤ CASTROL ZNIŽUJE NÁKLADY NA MULTI-KOVOVÉ OBRÁBACIE AKTIVITY S REZNOU KVAPALINOU HYSOL SL 37 XBB.

Dátum: apríl 2018

Rezanie kovu
  • Technológia XBB znižuje potrebu  aditív a biocídov na dodržiavanie súčasnej 10. legislatívy ATP HSE pre CLP (klasifikáciu, označovanie a balenie) v Európe.
  • Vynikajúca všestranná kvapalina pre celý rad multi-kovových obrábacích operácií vrátane vŕtania, vystruhovania, frézovania a sústruženia.
  • Stabilné pH a vynikajúci obrábací výkon pomáhajú zabezpečovať kvalitu, znižovať náklady a zlepšovať pracovné podmienky.


Spoločnosť Castrol, jeden z popredných svetových výrobcov mazív, rozširuje svoj rad vysokovýkonných kovoobrábacích kvapalín XBB  o nový produkt Hysol SL 37 XBB , čo je nová rozpustná rezná kvapalina na obrábanie ocele a multi-kovové obrábanie, ktorá neobsahuje látky uvoľňujúce bór a formaldehyd.


Rezné kvapaliny Castrol XBB môžu znížiť potrebu doplňovania biocídnych aditív až o 90 %[1], čo znamená dlhšiu životnosť a zníženie  prevádzkových nákladov [2] –  bez obetovania výkonu[3].


„Rezné kvapaliny s technológiou Castrol XBB sú jasnými favoritmi pre obrábacie operácie na celom svete, kde pomáhajú našim zákazníkom spĺňať prísne právne predpisy OBZP a OŽP a znižujú prevádzkové náklady tým, že eliminujú potrebu častého a drahého dopĺňania aditív,“ hovorí Dr. Rudolf Janner, manažér pre globálne produkty v spoločnosti Castrol. „Hysol SL 37 XBB teraz prináša rovnaké výhody pre náročné multi-kovové obrábanie, takže manažéri zariadení už nemusia voliť medzi kvalitou, bezpečnosťou a produktivitou.“


Castrol Hysol SL 37 XBB je rezacia kvapalina na obrábanie zliatin hliníka, železa a titánu. Veľmi presný výkon bez oslabenia kvality znamená, že Hysol SL 37 XBB je vynikajúca všestranná kvapalina pre celý rad multi-kovových obrábacích operácií vrátane vŕtania, vystruhovania, frézovania a sústruženia.


Kvapalina Hysol SL 37 XBB, ktorá je vhodná na používanie v mäkkej aj tvrdej vode, znižuje penenie, a tiež udržiava stroje v čistote a značne predlžuje životnosť systému aj nástrojov.[4]  Dôležité je, že sa preukázalo, že 20 % emulzia Hysolu SL 37 XBB nedráždi pokožku [5], dokonca aj pri opakovanom kontakte.


Rezné kvapaliny hrajú zásadnú úlohu pri výrobe mnohých typov kovových komponentov. Jednou z hlavných nevýhod tradičnej technológie je to, že v kvapaline môžu časom začať rásť baktérie a objaví sa znečistenie. To vedie k poklesu pH, nepríjemnému zápachu, nestabilnej emulzii a slabému výkonu.


Zákazníci skúšajúci Castrol Hysol SL 37 XBB uvádzajú viacero výhod vrátane

  • úspor nákladov pri zníženej potrebe dopĺňania biocídnych a fungicídnych aditív,
  • viditeľne zníženého penenia.


Technológia XBB spoločnosti Castrol prináša novú definíciu rezných kvapalín – sú odolné proti kyselinovým útokom vyvolávaným baktériami a preukázateľne udržiavajú pH na konštantnej úrovni.


Obráťte sa na príslušného obchodného zástupcu spoločnosti Castrol, aby ste sa dozvedeli viac o tom, ako môžu rezné kvapaliny Castrol XBB umožňovať vysokovýkonnú výrobu pre budúcnosť.

[1] Zdroj: Prípadová štúdia zákazníka, Hysol SL 37 XBB, predĺžená životnosť systému zo 6 – 12 mesiacov na 24 mesiacov bez doplnkových biocídnych aditív.
[2] Zdroj: Prípadová štúdia zákazníka, Hysol SL 45 XBB, presvedčivé dôkazy o neexistencii zápachu a úsporách až 15 000 USD ročne.
[3] Zdroj: Na základe testu zásaditosti a 28-dňového záťažového mikrobiologického testu v porovnaní s hlavnými konkurentmi v roku 2017.
[4] Zdroj: Prípadová štúdia zákazníka, Hysol SL 37 XBB, predĺžená životnosť systému zo 6 – 12 mesiacov na 24 mesiacov bez doplnkových biocídnych aditív. Životnosť nástrojov sa zvýšila o 26 %. Test zásaditosti a 28-dňového záťažového mikrobiologického testu v porovnaní s hlavnými konkurentmi v roku 2017 tiež priniesol presvedčivé dôkazy o predĺženej životnosti systému.
[5] Na základe hodnotenia výsledkov po miestnej otvorenej aplikácii v teste BUS (trvanie expozície: 0,5 h, 1,0 h, 5,0 h, 1 aplikácia, neupravená koža) možno dospieť k záveru, že produkt Hysol SL 37 XBB (čerstvý, 20 %) je pre pokožku nedráždivý, dokonca ani po opakovanom kontakte. –  Dr. Wolfgang F. Pittermann, certifikovaný veterinárny patológ.