IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PRÍBEH ZNAČKY CASTROL
  3. NOVINKY
  4. TLAČOVÉ SPRÁVY
  5. SPOLOČNOSŤ CASTROL ZNIŽUJE NÁKLADY NA MULTI-KOVOVÉ OBRÁBACIE AKTIVITY.

SPOLOČNOSŤ CASTROL ZNIŽUJE NÁKLADY NA MULTI-KOVOVÉ OBRÁBACIE AKTIVITY S REZNOU KVAPALINOU HYSOL SL 37 XBB.

Dátum:
apríl 2018
Rezanie kovu
  • Technológia XBB znižuje potrebu  aditív a biocídov na dodržiavanie súčasnej 10. legislatívy ATP HSE pre CLP (klasifikáciu, označovanie a balenie) v Európe.
  • Vynikajúca všestranná kvapalina pre celý rad multi-kovových obrábacích operácií vrátane vŕtania, vystruhovania, frézovania a sústruženia.
  • Stabilné pH a vynikajúci obrábací výkon pomáhajú zabezpečovať kvalitu, znižovať náklady a zlepšovať pracovné podmienky.


Spoločnosť Castrol, jeden z popredných svetových výrobcov mazív, rozširuje svoj rad vysokovýkonných kovoobrábacích kvapalín XBB  o nový produkt Hysol SL 37 XBB , čo je nová rozpustná rezná kvapalina na obrábanie ocele a multi-kovové obrábanie, ktorá neobsahuje látky uvoľňujúce bór a formaldehyd.


Rezné kvapaliny Castrol XBB môžu znížiť potrebu doplňovania biocídnych aditív až o 90 %[1], čo znamená dlhšiu životnosť a zníženie  prevádzkových nákladov [2] –  bez obetovania výkonu[3].


„Rezné kvapaliny s technológiou Castrol XBB sú jasnými favoritmi pre obrábacie operácie na celom svete, kde pomáhajú našim zákazníkom spĺňať prísne právne predpisy OBZP a OŽP a znižujú prevádzkové náklady tým, že eliminujú potrebu častého a drahého dopĺňania aditív,“ hovorí Dr. Rudolf Janner, manažér pre globálne produkty v spoločnosti Castrol. „Hysol SL 37 XBB teraz prináša rovnaké výhody pre náročné multi-kovové obrábanie, takže manažéri zariadení už nemusia voliť medzi kvalitou, bezpečnosťou a produktivitou.“


Castrol Hysol SL 37 XBB je rezacia kvapalina na obrábanie zliatin hliníka, železa a titánu. Veľmi presný výkon bez oslabenia kvality znamená, že Hysol SL 37 XBB je vynikajúca všestranná kvapalina pre celý rad multi-kovových obrábacích operácií vrátane vŕtania, vystruhovania, frézovania a sústruženia.


Kvapalina Hysol SL 37 XBB, ktorá je vhodná na používanie v mäkkej aj tvrdej vode, znižuje penenie, a tiež udržiava stroje v čistote a značne predlžuje životnosť systému aj nástrojov.[4]  Dôležité je, že sa preukázalo, že 20 % emulzia Hysolu SL 37 XBB nedráždi pokožku [5], dokonca aj pri opakovanom kontakte.


Rezné kvapaliny hrajú zásadnú úlohu pri výrobe mnohých typov kovových komponentov. Jednou z hlavných nevýhod tradičnej technológie je to, že v kvapaline môžu časom začať rásť baktérie a objaví sa znečistenie. To vedie k poklesu pH, nepríjemnému zápachu, nestabilnej emulzii a slabému výkonu.


Zákazníci skúšajúci Castrol Hysol SL 37 XBB uvádzajú viacero výhod vrátane

  • úspor nákladov pri zníženej potrebe dopĺňania biocídnych a fungicídnych aditív,
  • viditeľne zníženého penenia.


Technológia XBB spoločnosti Castrol prináša novú definíciu rezných kvapalín – sú odolné proti kyselinovým útokom vyvolávaným baktériami a preukázateľne udržiavajú pH na konštantnej úrovni.


Obráťte sa na príslušného obchodného zástupcu spoločnosti Castrol, aby ste sa dozvedeli viac o tom, ako môžu rezné kvapaliny Castrol XBB umožňovať vysokovýkonnú výrobu pre budúcnosť.

[1] Zdroj: Prípadová štúdia zákazníka, Hysol SL 37 XBB, predĺžená životnosť systému zo 6 – 12 mesiacov na 24 mesiacov bez doplnkových biocídnych aditív.
[2] Zdroj: Prípadová štúdia zákazníka, Hysol SL 45 XBB, presvedčivé dôkazy o neexistencii zápachu a úsporách až 15 000 USD ročne.
[3] Zdroj: Na základe testu zásaditosti a 28-dňového záťažového mikrobiologického testu v porovnaní s hlavnými konkurentmi v roku 2017.
[4] Zdroj: Prípadová štúdia zákazníka, Hysol SL 37 XBB, predĺžená životnosť systému zo 6 – 12 mesiacov na 24 mesiacov bez doplnkových biocídnych aditív. Životnosť nástrojov sa zvýšila o 26 %. Test zásaditosti a 28-dňového záťažového mikrobiologického testu v porovnaní s hlavnými konkurentmi v roku 2017 tiež priniesol presvedčivé dôkazy o predĺženej životnosti systému.
[5] Na základe hodnotenia výsledkov po miestnej otvorenej aplikácii v teste BUS (trvanie expozície: 0,5 h, 1,0 h, 5,0 h, 1 aplikácia, neupravená koža) možno dospieť k záveru, že produkt Hysol SL 37 XBB (čerstvý, 20 %) je pre pokožku nedráždivý, dokonca ani po opakovanom kontakte. –  Dr. Wolfgang F. Pittermann, certifikovaný veterinárny patológ.