IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PRÍBEH ZNAČKY CASTROL
  3. NOVINKY
  4. TLAČOVÉ SPRÁVY
  5. SPOLOČNOSTI CASTROL A ROMAX ZAKLADAJÚ ONYX INSIGHT.

SPOLOČNOSTI CASTROL A ROMAX ZAKLADAJÚ ONYX INSIGHT.

ONYX InSight je nová značka prediktívnej údržby, ktorá vlastníkom a prevádzkovateľom veterných turbín umožňuje bezkonkurenčné ovládanie kombináciou analýzy údajov a technických znalostí.

 

Nottingham, 8. marca  2018 – Globálny výrobca mazív, spoločnosť Castrol, a Romax Technology (Romax), líder v oblasti softvéru, analýz a služieb pre rotačné stroje, založili ONYX InSight, novú spoločnosť zameranú na prediktívnu údržbu, ktorá bude ponúkať majiteľom a prevádzkovateľom veternej energie prehľadnosť a riadenie technologických rizík a prevádzkových výdavkov.

Veterný mlyn a veterné turbíny na veternej farme Sherbino spoločnosti BP vo Fort Stockton v Texase v USA

ONYX InSight je nový názov pre Romax Insight, spoločný podnik spoločností Castrol a Romax, ktorý bol pôvodne založený vo februári 2017. Tím ONYX InSight využíva dedičstvo oboch spoločností a kombinuje hlboké porozumenie výkonu technológií rotačných zariadení s 10 rokmi prezentovania inovačných softvérových, analytických a inžinierskych riešení na trhu s veternou energiou.

„Naším cieľom je vydláždiť cestu pre novú éru prediktívnej údržby, v ktorej možno zohľadňovať všetky premenné ovplyvňujúce výkonnosť rotačných strojov,“ povedal Bruce Hall, predseda predstavenstva v spoločnosti ONYX InSight. „Keď prevádzkovatelia získajú úplný prehľad stavu svojich zariadení pomocou správnych údajov, analytických nástrojov a pokynov, budú mať úplnú kontrolu nad svojimi programami údržby, čo zníži neočakávané prestoje a náklady. Stručne povedané, eliminujeme prekvapenia a meníme nepredvídateľné na predvídateľné.“

Cieľom spoločnosti ONYX InSight je poskytovať celú škálu služieb prediktívnej údržby, ktoré majiteľom veterných turbín poskytujú úplný prehľad o tom, čo, kde a kedy sa pokazí, ešte predtým, ako majitelia môžu využiť túto analýzu, aby zlepšovali programy údržby, maximalizovali dlhodobú výkonnosť a minimalizovali prevádzkové výdavky.

Technik lezie po schodoch vo veži veternej turbíny na veternej farme Sherbino spoločnosti BP vo Fort Stockton v Texase v USA.

Tieto výhody sú dosahované prostredníctvom jedinečnej kombinácie špecializovaného technického poradenstva a integrovanej platformy osvedčeného hardvéru a cloudového softvéru. Softvérové riešenia zahŕňajú ecoCMS, inovačný systém na monitorovanie stavu, FieldPro, mobilné riešenie na kontrolu a podávanie správ o zariadeniach, a Fleet Monitor, pokročilý webový nástroj na analýzu údajov, ktorý zhromažďuje všetky kritické údaje z monitorovania, kontroly a údržby na jednom mieste.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o službách, ktoré spoločnosť ONYX InSight poskytuje majiteľom, prevádzkovateľom a investorom v oblasti veternej energie, navštívte stránku: www.onyxinsight.com

Čo je Onyx InSight?

 

Onyx InSight je spoločný podnik, v ktorom sa globálny dosah a znalosť mazania veterných turbín spoločnosti Castrol spája s 30-ročnými skúsenosťami spoločnosti Romax Technology v oblasti softvéru, služieb a analýzy údajov pre prevodovky, ložiská a rotačné stroje.

Tento podnik bude vlastníkom zariadení v oblasti veternej energie aj mimo nej prinášať úspory prevádzkových nákladov a nákladov na údržbu na základe riešení prediktívnej údržby.

Viac informácií nájdete na: Onyx InSight je spoločný podnik, v ktorom sa globálny dosah a znalosť mazania veterných turbín spoločnosti Castrol spája s 30-ročnými skúsenosťami spoločnosti Romax Technology v oblasti softvéru, služieb a analýzy údajov pre prevodovky, ložiská a rotačné stroje.

Tento podnik bude vlastníkom zariadení v oblasti veternej energie aj mimo nej prinášať úspory prevádzkových nákladov a nákladov na údržbu na základe riešení prediktívnej údržby.

Ďalšie informácie nájdete na stránke: www.onyxinsight.com