IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PRÍBEH ZNAČKY CASTROL
  3. NOVINKY
  4. TLAČOVÉ SPRÁVY
  5. SPOLOČNOSTI CASTROL A LEADEC

SPOLOČNOSTI CASTROL A LEADEC

Hamburg/Stuttgart, 22. septembra 2020

 

Spoločnosti Castrol a Leadec: Priekopnícke partnerstvo v oblasti riadenia kvapalín pre Factory 4.0 

Castrol, jedna z popredných svetových značiek mazív, a skupina Leadec Group, globálny poskytovateľ technických služieb, uzavreli celoeurópske partnerstvo v oblasti riadenia kvapalín pre priemyselných zákazníkov. Vo výsledku obe spoločnosti spoja svoje odborné znalosti v oblasti mazív a služieb vo výrobnom priemysle. Zákazníci budú profitovať z integrovanej ponuky, ktorá zahŕňa technické záležitosti a plánovanie, štandardizované služby na mieste a priemyselné mazivá, čím optimalizujú svoje celkové prevádzkové náklady. Zákazníkov navyše poteší spoločná skúsenosť týchto dvoch partnerov s monitorovaním stavu, prediktívnou údržbou a ďalšími službami pre továreň budúcnosti.


Cieľom partnerstva medzi spoločnosťami Leadec a Castrol je poskytnúť optimálnu podporu priemyselným podnikom v oblasti riadenia kvapalín 4.0 prostredníctvom konceptu inteligentnej továrne. Tento prístup integrovaných služieb poskytne výrobcom nielen štandardizované postupy a výslednú konzistentnú kvalitu služieb, ale aj miestnu odbornosť v európskych závodoch. V dôsledku služieb poskytovaných z jedného zdroja s nižším počtom administratívnych systémov a kontaktov možno tiež znížiť počet rozhraní. 


To umožňuje optimalizáciu štruktúr služieb aj cez hranice závodu. Je to dôležitý predpoklad pre neustále zlepšovanie procesov v oblasti výrobnej infraštruktúry a v konečnom dôsledku znižuje celkové prevádzkové náklady prostredníctvom efektívnejšej správy kvapalín – celkových nákladov na vlastníctvo (TCO). V príslušných programoch vyvíjajú spoločnosti Castrol a Leadec spolu so zákazníkmi riešenia zamerané napríklad na zníženie spotreby mazív, vody a energie a jej efektívnu kontrolu. 


Celkovo budú obidvaja partneri pomáhať svojim zákazníkom pri zvyšovaní úrovne kvality výroby. „Trendy v odbore, ako sú elektronická mobilita a priemysel 4.0, si vyžadujú integrované služby. Spojením toho najlepšieho z dvoch svetov spoločnosti Leadec a Castrol prinesú zákazníkom udržateľné ponuky,“ hovorí Markus Glaser-Gallion, generálny riaditeľ skupiny Leadec Group. „Vo všetkých spoločnostiach budú optimalizované štruktúry služieb a nové obchodné modely hrať kľúčovú úlohu v továrenskom ekosystéme.“


„Spolu s naším partnerom spoločnosťou Leadec,“ vysvetľuje Andreas Osbar, člen predstavenstva spoločnosti BP Europa SE zodpovedný za obchod s mazivami, „ponúkneme európsky program riadenia kvapalín pre priemyselných zákazníkov, ktorý bude obsahovať naše odborné znalosti v oblasti mazív a technické skúsenosti. V kombinácii s naším prvotriednym servisom a našimi vysoko výkonnými mazivami sa snažíme znížiť celkové náklady pre našich zákazníkov a tiež podporiť ich program udržateľnosti.“ 


Služby budú zavádzané postupne v celej Európe. Z dlhodobého hľadiska sa očakáva, že služby spoločného riadenia kvapalín sa budú ponúkať na celom svete.


O spoločnosti Castrol:

Castrol je jedna z popredných značiek mazív na svete. Vďaka našej vášni pre maximálny výkon a úzkej spolupráci s výrobcami OEM dokážeme v spoločnosti Castrol vyvíjať oleje, ktoré predstavujú vrchol technologického pokroku na zemi, na vode, vo vzduchu aj vo vesmíre. Ako jedna z popredných svetových značiek mazív sa môže spoločnosť Castrol dnes obzrieť za históriou plnou inovácií a priekopníckych služieb v širokej škále disciplín. Výrobky Castrol sú založené na viac ako 100 rokoch úspechu a vynaliezavosti.


Spoločnosť Castrol je súčasťou skupiny BP a ponúka produkty a služby zákazníkom a spotrebiteľom v automobilovom, námornom, priemyselnom a energetickom sektore. Naše značkové výrobky sú známe na celom svete vďaka inováciám, technologickému vedeniu, vysokému výkonu a nekompromisnému záväzku, pokiaľ ide o kvalitu.


Viac o spoločnosti Castrol: www.castrol.com

 

O spoločnosti Leadec:

Leadec je popredný poskytovateľ technických služieb v automobilovom a spracovateľskom odvetví. Spoločnosť má ústredie v Stuttgarte, zamestnáva približne 20 000 zamestnancov po celom svete a v roku 2019 dosiahla obrat približne 900 miliónov EUR. Spoločnosť Leadec zabezpečuje podporu svojich zákazníkov v celom hodnotovom reťazci vo výrobe už takmer 60 rokov. Tento poskytovateľ služieb sídli na viac ako 300 miestach, často priamo v areáloch a závodoch zákazníkov. 

Globálne služby spoločnosti Leadec zahŕňajú: technické riešenia (plánovanie a optimalizácia továrne, automatizácia a výroba IT), inštalácia (elektrická inštalácia, mechanická inštalácia a premiestňovanie strojov), údržba (údržba výroby a technické čistenie), podpora (technická správa zariadení, správa infraštruktúry a logistika) a ďalšie miestne služby. Služby sú poskytované buď ako projekty, alebo trvalo na mieste priamo u zákazníka.


Viac o spoločnosti Leadec: www.leadec-services.com

 

Váš kontakt pre ďalšie informácie:

 

Detlef Brandenburg, BP Europa SE

Tel: +49 (0) 234 4366-4539, E-Mail: detlef.brandenburg@de.bp.com

 

Dr. Marion Hebach, Leadec Holding BV & Co. KG

Tel: +49 (0) 711 78 41-174, E-Mail: marion.hebach@leadec-services.com