IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PRÍBEH ZNAČKY CASTROL
  3. NOVINKY
  4. TLAČOVÉ SPRÁVY
  5. CASTROL A GEHRING VYTVÁRAJÚ PARTNERSTVO.

CASTROL A GEHRING VYTVÁRAJÚ PARTNERSTVO.

Londýn, Spojené Kráľovstvo a Ostfildern, Nemecko,
15. februára 2019
Castrol a Gehring vytvárajú partnerstvo.
Spoločnosť Castrol, jeden z hlavných svetových výrobcov mazív, a spoločnosť Gehring, globálne pôsobiaci výrobca obrábacích strojov, oznámili významné posilnenie svojich vzťahov vytvorením partnerstva, v ktorom sa vedomosti spoločnosti Castrol o mazacích a kovoobrábacích kvapalinách spoja s odbornosťou spoločnosti Gehring v oblasti presného obrábania.

Spoločnosť Gehring je všeobecne uznávaná ako technologický líder v oblasti honovania spaľovacích motorov v automobilovom priemysle, ale aj ako inovátor vo výrobe trakčných pohonov pre elektrické vozidlá.

Splnenie budúcich požiadaviek na neustále znižovanie emisií CO2 a zvyšovanie účinnosti motora si bude vyžadovať významnú zmenu v presnej výrobe dielov motorov. Spoločnosti Gehring a Castrol budú spolupracovať na spoločnom navrhovaní honovacích strojov a kvapalín a vytváraní nových digitálnych systémov monitorovania kvapalín. Tým sa umožní väčšia presnosť výroby a otvoria sa možnosti využívania nových materiálov v budúcich dizajnoch motorov.

Mathias Buschbeck z divízie Global Industrial Leader spoločnosti Castrol povedal: „Pre dodávateľov v automobilovom priemysle nastali vzrušujúce časy. Spolupráca na posúvaní hraníc našich technológií umožní tomuto partnerstvu vytvárať nové príležitosti na spoločný rozvoj ponúk, ktoré pomôžu výrobcom automobilov reagovať na nové trendy v doprave.“

Dr. Sebastian Schöning, predseda predstavenstva Gehring Group, uviedol: „Spoločnosť Gehring Group prispieva svojimi inovačnými technológiami k znižovaniu emisií CO2 z moderných motorov a chce zlepšiť všetky časti celého výrobného systému. Partnerstvo nás teda posunie vpred, pokiaľ ide o optimalizáciu kvapalín a digitálne príležitosti na monitorovanie. Tešíme sa na úspešný vzťah.“

Tieto dve spoločnosti už skúmajú, ako zvýšiť účinnosť spaľovania a mazania motorovým olejom vyvíjaním nových riešení na optimalizáciu obrábania bloku valcov a povrchovej úpravy. Povrchová štruktúra blokov valcov musí byť dokonale navrhnutá tak, aby absorbovala čo najviac motorového oleja pri súčasnom zachovaní požadovaných trecích vlastností pre ideálne spaľovanie paliva. Partnerstvo umožní väčšiu presnosť výroby a otvorí možnosti využívania nových materiálov v budúcich dizajnoch motorov.

O spoločnosti Castrol

Spoločnosť Castrol, jedna z popredných svetových značiek mazív, hrdo stavia na svojom dedičstve neustálych inovácií a podpory snov priekopníkov. Naša vášeň pre výkon v kombinácii s filozofiou spolupráce umožnila spoločnosti Castrol vyvinúť oleje a mazivá, ktoré sú už viac ako 100 rokov základom pre celý rad technologických úspechov na zemi, vo vzduchu, na mori a vo vesmíre.

 

Spoločnosť Castrol je súčasťou spoločnosti BP a slúži zákazníkom a spotrebiteľom v automobilovom, námornom, priemyselnom a energetickom sektore. Naše značkové produkty sú celosvetovo uznávané vďaka inováciám a vysokému výkonu dosiahnutým na základe nášho záväzku poskytovať špičkovú kvalitu a prelomové technológie.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o spoločnosti Castrol, navštívte www.castrol.com.

O spoločnosti Gehring

Spoločnosť Gehring je globálne pôsobiaci výrobca obrábacích strojov s viac ako 90-ročnými skúsenosťami a odbornosťou v oblasti presného obrábania. Našou každodennou motiváciou je produkovať funkčne optimalizované povrchy. Prísľuby, ktorý dávame našim zákazníkom, sú ideálne tribologické povrchy umožňujúce vysokú účinnosť.

 

Po zlúčení so spoločnosťou copperING, ktorá má bohaté skúsenosti s výrobou produkčných technológií v oblasti elektrických hnacích jednotiek, skupina ponúka širokú škálu inovačných výrobných technológií pre pohony vozidiel – od konvenčných riešení po hybridné technológie a dokonca aj integrované elektrifikované systémy.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o spoločnosti Gehringu, navštívte stránku www.gehring-group.com.

Varovné vyhlásenie

Aby sa umožnilo využívanie ustanovení o „bezpečnom prístave“ zákona USA o reforme súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov súkromných spoločností z roku 1995 (United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 – PSLRA), spoločnosť BP poskytuje nasledujúce varovné vyhlásenie.  Táto tlačová správa obsahuje určité výhľadové výroky, teda výroky týkajúce sa budúcnosti, nie minulých udalostí a okolností, ktoré sa môžu týkať jednej alebo viacerých finančných situácií, výsledkov operácií a podnikania spoločnosti BP a určitých plánov a cieľov spoločnosti BP vo vzťahu k týmto prvkom. Dané výroky vo všeobecnosti, ale nie vždy, identifikuje používanie slov ako „bude“, „očakáva“, „očakáva sa“, „ciele“, „má za cieľ“, „mal by“, „môže“, „cieľ“, „pravdepodobne“, „zamýšľa“, „verí“, „predpokladá“, „plánuje“, „vidíme“ alebo podobných výrazov.  Skutočné výsledky sa môžu líšiť od výsledkov vyjadrených v takých výrokoch v závislosti od rôznych faktorov vrátane rizikových faktorov uvedených v našej najnovšej výročnej správe a vo formulári 20-F v časti „Rizikové faktory“ a v ktorejkoľvek z našich najnovších verejných správ.

 

Naša posledná výročná správa a tlačivo 20-F a ďalšie výkazy za dané obdobie sú k dispozícii na našej webovej stránke na adrese www.bp.com alebo ich možno získať od Komisie pre cenné papiere (SEC) na jej telefónnom čísle 1-800-SEC-0330 alebo na jej webovej stránke www.sec.gov.