IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PRÍBEH ZNAČKY CASTROL
  3. NOVINKY
  4. VLASTNOSTI
  5. PLYNULÝ POHYB ELEKTRICKÝCH VOZIDIEL V NOVOM SVETE

PLYNULÝ POHYB ELEKTRICKÝCH VOZIDIEL V NOVOM SVETE

Auto sa nabíja v nabíjacej stanici BP.

Automobilový priemysel sa čoraz viac zameriava na vývoj hybridných a plne elektrických vozidiel. S vývojom techniky v elektrických vozidlách prichádzajú nové technické výzvy v rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti prevodových kvapalín, chladiacich médií pre batérie a mazacích tukov. Spýtali sme sa Matthiasa Donnera, nášho manažéra vývoja produktov pre hnacie ústrojenstvá, na niektoré technické výzvy, ktorým výrobcovia vozidiel čelia v oblasti prevodových kvapalín, a ako sa spoločne pripravujeme na budúcnosť.

 

Prečo sú prevodové kvapaliny dôležité?

Vnútro elektrickej nápravy hybridného automobilu
Vnútro elektrickej nápravy hybridného automobilu

Nie je veľa ľudí, ktorí vedia, že majú vo svojom aute prevodovú kvapalinu, ale všimli by ste si, keby tam nebola. Pri radení prevodových stupňov by ste počuli škripot a praskanie, zatiaľ čo dobrá prevodová kvapalina umožňuje veľmi plynulé radenie.  Hrá rozhodujúcu úlohu pri ochrane prevodových stupňov pred opotrebúvaním. Pracujem na vývoji nových prevodových kvapalín. Je to vzrušujúca práca, pretože požiadavky kladené na prevodové kvapaliny v prevodovkách a nápravách pre hybridné a elektrické vozidlá sú odlišné od bežných hnacích ústrojenstiev.

 

Čo je iné pod kapotou elektrického alebo hybridného vozidla?

Pod kapotou hybridného automobilu
Pod kapotou hybridného automobilu

Mnoho hybridných a elektrických vozidiel potrebuje rôzne prevodové kvapaliny, pretože elektrické komponenty, ako sú napríklad elektrické motory, sú v kontakte s mazivom a prevodový olej pôsobí pri vyšších teplotách. Okrem toho motory bežia na podstatne vyšších otáčkach, ktoré zvyšujú zaťaženie oleja, krútiaci moment na prevodových stupňoch a ložiskách je vyšší a olej musí byť kompatibilný s komponentmi, ktoré vedú elektrinu.

 

Čo spoločnosť Castrol robí na zvýšenie účinnosti elektrických a hybridných vozidiel?

Prístup, ktorý používame, je veľmi úzko spolupracovať s výrobcami vozidiel a komponentov, aby sme dobre chápali technické problémy, ktoré musia riešiť, aby boli vozidlá efektívnejšie a aby sa zvýšil ich dojazd. Spoločne sme pracovali na:

  • zlepšovaní účinnosti elektrického motora a znižovaní rizika porúch elektrického systému optimalizáciou elektrických vlastností prevodového oleja,
  • prevencii korózie elektrických komponentov prostredníctvom dobrej ochrany medených častí,
  • zlepšení chladiacich schopností elektrického motora, aby sa zabránilo prehrievaniu.

Rýchle tempo vývoja po príchode hybridných a elektrických automobilov na trh znamená, že musíme rýchlo pracovať na nájdení riešení. Práca s priekopníckymi konštrukčnými technológiami, ktoré formujú budúcnosť dopravy, ma napĺňa.