IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PRÍBEH ZNAČKY CASTROL
  3. NOVINKY
  4. VLASTNOSTI
  5. ZNÍŽENIE NÁKLADOV NA ENERGIU Z VETERNÝCH TURBÍN

ZNÍŽENIE NÁKLADOV NA ENERGIU Z VETERNÝCH TURBÍN

Zníženie nákladov na energiu z veterných turbín

Spoločnosť Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) a Castrol dokončili spoločný technický projekt, ktorý dokázal, že interval výmeny oleja v prevodovkách natáčacieho systému veterných turbín je možné predĺžiť z 5 na 10 rokov, čo značne znižuje náklady na údržbu.

 

 

Značka Castrol nám pomohla úspešne dokončiť tento spoločný technický projekt. Vďaka jej pomoci sme si uvedomili, že mazivá Castrol sú hodnotnejšie, ako sme si pôvodne mysleli. Spätná väzba od spoločnosti SGRE:jún 2019

 

Prevodovky natáčacieho systému umožňujú veterným turbínam natáčať sa vždy priamo na vietor. Veterná turbína môže mať až 8 natáčacích prevodoviek, v ktorých spravidla treba vymeniť olej raz za 5 rokov. Ide o náročnú a zdĺhavú operáciu, ktorá pri každej turbíne zaberie viac ako tri hodiny. Keďže sa počas odstávky turbíny na údržbu nevyrába žiadna elektrická energia, takýto prestoj môže byť mimoriadne drahý.

 

Výskum, ktorý vykonali Castrol a SGRE, naznačuje, že reálny je aj 10-ročný interval výmeny oleja v natáčacích prevodovkách. Testy vykonané značkou Castrol a spoločnosťou SGRE ukázali, že v hlavnej prevodovke turbíny, kde sú podmienky podstatne náročnejšie ako v natáčacích prevodovkách, olej Optigear Synthetic X 320 vydrží sedem rokov, prípadne aj viac. Na základe týchto testov dospela spoločnosť SGRE k záveru, že reálny je aj 10-ročný interval výmeny oleja v natáčacích prevodovkách. Zodpovedajúce zníženie nákladov na údržbu a celkové prestoje znamená výrazné zníženie nákladov na výrobu elektrickej energie pre veterné turbíny SGRE.