IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. PRÍBEH ZNAČKY CASTROL
  3. ZÁSADY BOZP A OŽP
  4. GLOBÁLNE HARMONIZOVANÝ SYSTÉM

GLOBÁLNE HARMONIZOVANÝ SYSTÉM (GHS)

Výstrahy a bezpečnostné štítky značky Castrol

ČO JE GHS?

GHS podporuje ochranu ľudského zdravia a životného prostredia poskytovaním medzinárodne zrozumiteľného systému komunikácie o nebezpečenstvách. Krajiny v rámci OSN spolupracovali so zástupcami priemyslu a kľúčovými zainteresovanými stranami na vytvorení celosvetovo používaného systému klasifikácie a označovania, známeho pod názvom „globálne harmonizovaný systém“ (GHS).


Hlavné ciele GHS sú:

  • poskytovať jednotný štandard pre klasifikáciu nebezpečných chemikálií a komunikáciu o nich s cieľom uľahčovať medzinárodný obchod s chemikáliami a zlepšovať ochranu ľudského zdravia a životného prostredia,
  • informovať používateľov o týchto nebezpečenstvách prostredníctvom štandardných symbolov a fráz na obalových štítkoch a prostredníctvom kariet bezpečnostných údajov (KBÚ).

 

Zavádzajú sa nové právne predpisy na implementáciu GHS v Európe, USA a Brazílii. O GHS sa môžete dozvedieť viac od Hospodárskej komisie OSN na adrese unece.org.

  • Naše štítky a KBÚ budú zahŕňať zmeny GHS v súvislosti s informovaním subjektov, ktoré manipulujú s produktmi spoločnosti Castrol, o nebezpečných chemikáliách.
  • Štítky a KBÚ budú obsahovať nové piktogramy, stanovenie nebezpečenstva a bezpečnostné informácie.
  • Zmeny budú zavádzané postupne, čo znamená, že nie všetky štítky a KBÚ budú zahŕňať zmeny súčasne.

 

BEZPEČNOSŤ JE ZÁKLAD KAŽDEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI CASTROL.

Naším cieľom je vyvíjať a dodávať produkty na najvyššej úrovni kvality a bezpečnosti. Hoci pravidlá vyžadujú uskutočniť zmeny v Európe, USA a Brazílii, priebežne uplatňujeme tieto zmeny globálne, pretože chceme zabezpečiť, aby naši zákazníci mohli pracovať v súlade s najnovšími normami ohľadom bezpečnosti a dodržiavania predpisov.

Nové symboly označovania nebezpečenstva používané podľa platných právnych predpisov budú nahradené radom deviatich piktogramov GHS v červenom rámčeku v tvare diamantu.

Ak chcete vedieť viac, stiahnite si našu brožúrku o systéme GHS.