IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
 2. PRÍBEH ZNAČKY CASTROL
 3. PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI
 4. NAŠE PRACOVISKÁ

NAŠE PRACOVISKÁ

„V spoločnosti Castrol nájdete skutočných odborníkov poháňaných neúnavnou vášňou ísť ďalej.“ Dave Hall

Naše produkty predávame vo viac ako 120 krajinách.

Ako globálna spoločnosť hľadáme brilantné nové talenty, ktoré obsadia zásadne dôležité pozície na celom svete. Naše produkty predávame vo viac ako 120 krajinách – a náš globálny tím poskytuje rozmanitú škálu zručností.

 

Väčšina našich technológov pracuje buď v našich technologických centrách v Pangbourne (Spojené kráľovstvo), vo Wayne (USA), v Naperville (USA), Nagoge (Japonsko), Šanghaji (Čína), Hamburgu (Nemecko), Moenchengladbachu (Nemecko), alebo v jednom z našich 25 výrobných závodov po celom svete.

Ak sa pripojíte ako pracovník marketingu, financií, ľudských zdrojov alebo dodávateľského reťazca, budete pôsobiť v jednej z našich regionálnych alebo celoštátnych pobočiek alebo vo výrobnom závode. Naše hlavné kancelárie sú v Pangbourne (Spojené kráľovstvo), vo Wayne (USA), v Šanghaji (Čína), Singapure, Bombaji (India) a Hamburgu (Nemecko).

 

Ak k nám nastúpite ako predajca, budete pracovať v našich priestoroch alebo z domu v závislosti od krajiny, v ktorej budete pôsobiť, a zákazníkov, o ktorých sa budete starať.

Bez ohľadu na danú pracovnú pozíciu a povahu vašich schopností vám pomôžeme nájsť tú správnu príležitosť. Nižšie nájdete prehľad funkcií v štyroch našich najvýznamnejších regiónoch. Kliknite na karty na preskúmanie funkcií v týchto oblastiach a zistite, ako by mohla vyzerať vaša budúcnosť v spoločnosti Castrol.

 

Naše prevádzky

Ako globálna spoločnosť hľadáme brilantné nové talenty, ktoré obsadia zásadne dôležité pozície na celom svete.

 

 • Globálny tím s viac ako 7 000 ľuďmi.
 • Obchodovanie s produktmi vo viac ako 120 krajinách.
 • 25 výrobných závodov.
 • 7 technologických centier.

 

USA

Naše sídlo je vo Wayne v štáte New Jersey a máme ďalšie pobočky v Naperville v Illinois, Houstone v Texase, Bentonville v Arizone, Baton Rouge v Louisiane, Baltimore v Marylande a vo Warminsteri v Pensylvánii. Najímame talentovaných ľudí na obsadenie pracovných pozícií v oblasti marketingu, predaja, financií a projektového riadenia.

 

Medzi naše najbežnejšie pracovné pozície patria tieto:

 • Marketingoví manažéri – ako vedúci marketingového tímu budete vypracovávať presvedčivé návrhy, ktoré nás odlíšia od našich konkurentov.
 • Predaj (vrátane technického predaja a podpory) – budete priamo komunikovať s našimi zákazníkmi a poskytovať odborné poradenstvo a podporu predaja, ktorá je v súlade s našou značkou a s našimi hodnotami.
 • Správa kategórií – požadujú sa silné analytické schopnosti na syntetizáciu údajov a identifikáciu trendov. Budete hrať rozhodujúcu úlohu pri podpore efektívneho plánovania a správy kategórií.
 • Financie/účtovníctvo – vyžaduje sa dobrá kvalifikácia v oblasti financií. Vašou úlohou bude pomáhať zaisťovať to, že spoločnosť Castrol bude naďalej finančne úspešná.
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Pobočka so sídlom v Pangbourne hľadá zapálených jednotlivcov s jedinečnými schopnosťami na prácu v týchto oblastiach: financie, technika, výskum, inovácie a marketing.


Medzi naše najbežnejšie pracovné pozície patria tieto:

 • Finančný/výkonový analytik – vyžaduje sa solídna kvalifikácia v oblasti financií. Musíte rozumieť tomu, ako sa v podnikaní s mazivami zarábajú peniaze. Musíte vedieť analyzovať trendy a zabezpečovať efektívny chod nášho podnikania.
 • Architekt procesov – značne investujeme do technológií, ktoré sú základom nášho podnikania. Aby však tieto investície boli užitočné, musíme ich využívať efektívne. Tímy architektov procesov spolupracujú so závodmi, aby dobre chápali to, ako skutočne pracujeme a kde je možné efektívne zavádzať technológie.
 • Marketingoví manažéri – na rozdiel od ostatných spoločností BP sa podnikanie s mazivami menej podobá obchodovaniu s „ropou a plynom“ a viac obchodovaniu s rýchloobrátkovým spotrebným tovarom. Aby ste uspeli, musí byť vaša znalosť značky Castrol a našej zákazníckej bázy na najlepšej možnej úrovni.
 • Projektoví/programoví manažéri – budete riadiť rôzne iniciatívy a aktívne reagovať na neustále sa meniace trhové podmienky, pričom budete riadiť viacero zainteresovaných strán.
 • Manažéri tvorby ponúk – jasné pochopenie nášho trhu je kľúčom k vytváraniu presvedčivých ponúk pre zákazníkov. Budete potrebovať prehľad, víziu a schopnosť podnecovať proces tvorby ponúk.
ČÍNA

Naša čínska pobočka, ktorá sídli v Šanghaji, ponúka predovšetkým obchodné, marketingové a technické funkcie. Náš tím Castrol hrá dôležitú úlohu v čínskych operáciách spoločnosti BP, do ktorých je zapojených 15 000 pracovníkov. Udržanie nášho úspechu si vyžaduje, aby sme ich vybavovali zručnosťami potrebnými na dosahovanie dokonalosti. Našim zamestnancom neustále poskytujeme príležitosti učiť sa, rozvíjať sa a napĺňať ich ambície.

 

Medzi naše najbežnejšie pracovné pozície patria tieto:

 • Predaj – vyžaduje sa, aby ste mali kvalifikáciu v oblasti rozvoja a riadenia predaja. Vašou úlohou bude dohliadať na našich miestnych distribučných partnerov na vašom území. V ideálnom prípade by ste mali mať skúsenosti s rýchloobrátkovým spotrebným tovarom alebo popredajnými službami.
 • Marketingoví manažéri – ako vedúci marketingového tímu budete vypracovávať presvedčivé návrhy, ktoré nás odlíšia od našich konkurentov.
 • Technici – budete poskytovať technické poradenstvo a podporu týkajúcu sa produktov spoločností BP a Castrol a ich aplikácií a zároveň budete riešiť konkrétne technické problémy.
INDIA

Sídlo máme v Bombaji a okrem toho sme prítomní v štyroch regiónoch (Bombaj, Dillí, Chennai a Kalkata) a troch výrobných závodoch (Slivassa, Patalganga a Paharpur). Naša indická pobočka ponúka pracovné miesta v oblasti predaja, marketingu, dodávateľského reťazca a funkčných činností (financie, riadenie ľudských zdrojov, právne záležitosti atď.).

 

Medzi naše najbežnejšie pracovné pozície patria tieto:

 • Predaj – budete pôsobiť v rámci viacerých našich podnikateľských oblastí vrátane maloobchodu, servisných činností, produktov pre priemysel a produktov do náročných podmienok. Vyžaduje sa dôsledné chápanie predaja a efektívne techniky a zručnosti.
 • Riadenie pracovnej sily – efektívne riadenie tímu je základnou schopnosťou, ktorá je zásadná pre celé naše podnikanie.
 • Marketing – strategické riadenie značiek, kanálov a produktov je kľúčom k nášmu celkovému úspechu a vaše marketingové schopnosti musia zaisťovať našu stabilitu a pokračujúci rast.
 • Dodávateľský reťazec – v dodávateľskom reťazci môžete pôsobiť v ktorejkoľvek z našich funkcií vrátane: obstarávania, plánovania, logistiky a výroby.

Ponúkame širokú škálu pracovných pozícií. Kliknite sem, ak chcete prehľadávať, vyhľadávať, filtrovať a uchádzať sa o najnovšie voľné pracovné miesta vo svojom regióne.