IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. MOTOROVÝ OLEJ A KVAPALINY PRE AUTOMOBILY
  3. MOTOROVÉ OLEJE
  4. STUPNE VISKOZITY MOTOROVÝCH OLEJOV

STUPNE VISKOZITY MOTOROVÝCH OLEJOV

Slovo viskozita opisuje, ako ľahko motorový olej tečie. V tejto kapitole vysvetľujeme, čo vlastne znamenajú značky ako 0W-20 a 5W-40.

Stupne viskozity motorových olejov

Čo znamenajú čísla viskozity?

Viskozita oleja sa vyjadruje jeho mierou odporu tiecť.  Existujú dve hodnoty, ktoré definujú viskozitu oleja. Prvá hodnota sa končí písmenom „W“, čo znamená zimu. Táto hodnota súvisí s tým, ako olej tečie v studenom stave, napríklad pri štartovaní motora. Druhá hodnota je definovaná tým, ako olej tečie pri normálnych prevádzkových teplotách motora.

 

Čím menšie je číslo, tým lepšie bude olej tiecť. Takže olej s viskozitou 5W-30 bude pri štartovacích teplotách tiecť ľahšie ako olej s viskozitou 10W-30 a olej 10W-30 bude pri normálnych prevádzkových teplotách motora tiecť ľahšie ako olej 10W-40. To je dôležité, pretože hustota motorových olejov sa prirodzene zvyšuje, keď oleje chladnú, a znižuje, keď sa zahrievajú. Riedke oleje s nízkou viskozitou tečú ľahšie, čo im umožňuje chrániť diely motora pri nízkych teplotách. Husté oleje s vysokou viskozitou zvyčajne lepšie udržiavajú pevnosť mazacieho filmu na ochranu motorov pri vysokých teplotách.