IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
 2. MOTOROVÝ OLEJ A KVAPALINY
 3. ZÁRUKA CASTROL ENGINE
 4. NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Otázky a odpovede na bežné otázky týkajúce sa záruky Castrol Engine

Na čo sa vzťahuje záruka?
Záručný program Castrol Engine sa vzťahuje na poruchu motora, ktorá je výsledkom mechanického poškodenia súvisiaceho s olejom.

Záruka spoločnosti Castrol Engine poskytuje krytie pre nižšie uvedené diely motora.
 • Piesty a krúžky
 • Ložiská turba
 • Rozvodové reťaze
 • Obloženie alebo vŕtanie valca
 • Olejové čerpadlo
 • Tyče a ložiská tyčí
 • Vyvažovacie hriadele a dvihátka
 • Vačkový hriadeľ a ložiská
 • Kľukový hriadeľ a ložiská
 • Ventilové vložky 
 • Vahadlá a ložiská vahadiel
 • Ozubené koleso rozdeľovača (neplatí pre vozidlá s dieselovým motorom)
 • Piestne čapy a puzdra
 • Rozvodové koleso a ozubené kolesá
 • Drieky ventilov a vodiace prvky (okrem úprav brúsenia)
Aká je záručná doba?

Ak ste olej vymenili za produkty Castrol EDGE, MAGNATEC alebo GTX :


Táto záruka platí dvanásť mesiacov od dátumu výmeny oleja alebo dovtedy, kým sa hodnota tachometra vozidla nezvýši o 20.000 km, podľa toho, čo nastane skôr.


Táto záruka nadobúda účinnosť 30 dní alebo 1.000 km od dátumu výmeny motorového oleja, podľa toho, čo nastane skôr, za predpokladu, že je k dispozícii platná registrácia. Reklamácia je platná iba vtedy, ak sú splnené všetky kritériá, uvedené v podmienkach a požiadavkách.

Aké je záručné krytie?

Až  do 3.500 € v súvislosti s akoukoľvek reklamáciou.

 

Vozidlá so stavom tachometra vyšším než 120.000 km k dátumu výmeny oleja majú iba 50 % krytia z výšky skutočnej reklamácie, pričom limit je 1.750 €.

Spĺňa moje vozidlo podmienky?

Na vozidlo s benzínovým alebo dieselovým motorom sa môže vzťahovať táto záruka, ak ide o osobné vozidlo v súkromnom vlastníctve alebo ľahké úžitkové vozidlo a ak:

 • Vozidlo má najazdené menej ako 160.000 km a v čase výmeny oleja má vozidlo menej ako 12 rokov.
 • Motorový olej bol vymenený za  výrobky Castrol EDGE, MAGANATEC alebo GTX v servise Castrol SERVICE.
Čo musím urobiť, aby som sa mohol zúčastniť programu?

Nechajte si vymeniť olej pomocou vhodných produktov Castrol EDGE, Castrol MAGNATEC alebo Castrol GTX v  servise  Castrol SERVICE a dokončite registráciu na tejto webovej stránke do siedmich dní. 

 

Ponechajte si faktúru ako dôkaz o službe s uvedením dátumu, kedy bol olej vymenený.

Ak som sa predtým nezaregistroval/-a, môžem požiadať o uplatnenie nároku a získať z programu výhodu?
Nie, ak chcete získať výhody z tohto programu, musíte sa vždy zaregistrovať prostredníctvom webovej stránky záruky Castrol Engine do siedmich dní od výmeny oleja. 
Čo musím urobiť, aby som mohol/-a podať reklamáciu?

Použite formulár reklamácie na tejto webovej stránke na registráciu reklamácie a člen nášho tímu vás bude kontaktovať.


Požiadame vás, aby ste poskytli:

 1. doklad o histórii servisu vášho vozidla, ktorý preukazuje, že olej bol menený v intervaloch odporúčaných výrobcom vozidla,
 2. doklad o servise, ktorý preukazuje, že olej bol vymenený v certifikovanom servise Castrol AUTO SERVICE alebo servise Castrol SERVICE najviac 7 dní pred záručnou registráciou.
Čo sa stane s mojím vozidlom, keď bude v servise pre poruchu?

Mechanik v servise posúdi motor vášho vozidla a zistí, či sa poškodil práve z tohto dôvodu. Mechanik k tomu odoberie vzorku oleja, aby ju poslal spoločnosti Castrol na testovanie a analýzu, pri ktorej sa zistí, či olej nie je vadný a či nespôsobil poruchu motora.

 

O ďalších krokoch a výsledkoch vašej reklamácie vás bude informovať váš mechanik v servise Castrol AUTO SERVICE, alebo Castrol SERVICE, prípadne vás bude kontaktovať zástupca zákazníckej linky spoločnosti Castrol.