IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. MOTOROVÝ OLEJ A KVAPALINY
  3. ÚDRŽBA MOTORA
  4. AKO RECYKLOVAŤ POUŽITÝ MOTOROVÝ OLEJ

AKO RECYKLOVAŤ POUŽITÝ MOTOROVÝ OLEJ

Použitý motorový olej z domácej údržby automobilu predstavuje environmentálne riziko. Uistite sa, že olej recyklujete zodpovedne.

Ako recyklovať použitý motorový olej

Ako recyklovať použitý MOTOROVÝ olej

Po výmene oleja sa použitý olej musí zlikvidovať zodpovedným spôsobom.

 

V spoločnosti Castrol chápeme, aký má význam starať sa o životné prostredie recykláciou použitého motorového oleja. Spoločnosti skupiny Castrol už v skutočnosti pracujú na spôsoboch, ako zabezpečiť, aby sa každá kvapka použitého motorového oleja recyklovala a znovu rafinovala. Môžete to vidieť na stránke www.nexcel.co.uk.

 

Aj vy sa môžete zapojiť, a to tak, že zaistíte zodpovednú likvidáciu svojho použitého motorového oleja. Najjednoduchší spôsob je vyliať ho do nádoby, v ktorej bol váš nový olej, a odviezť ho na likvidáciu do miestneho recyklačného centra.