IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
  2. MOTOROVÝ OLEJ A KVAPALINY
  3. ÚDRŽBA MOTORA
  4. AKO KONTROLOVAŤ MOTOROVÝ OLEJ

AKO KONTROLOVAŤ MOTOROVÝ OLEJ

Všetky automobily spotrebúvajú trochu oleja, a preto sa netreba spoliehať iba na výstražné kontrolky. Kontrola oleja je jednoduchá úloha údržby vozidla, ktorú môže vykonávať každý.

Ako kontrolovať motorový olej

Ako kontrolovať motorový olej

Zatiaľ čo niektoré autá nespotrebúvajú takmer žiadny motorový olej, iné vyžadujú jeho pravidelné dopĺňanie. Preto má zmysel často kontrolovať hladinu oleja medzi jednotlivými výmenami, keďže jazda pri nízkej hladine oleja zvyšuje zaťaženie motora a môže vážne obmedziť životnosť oleja a motora.

 

Niektoré moderné autá majú elektronický snímač hladiny oleja, ktorý signalizuje, keď sa množstvo oleja v motore blíži k minimálnej bezpečnej úrovni. Či už vaše vozidlo má alebo nemá takýto snímač, osvedčilo sa pravidelne ručne kontrolovať hladinu oleja v motore, najmä ak plánujete dlhú cestu. Napokon, senzory a kontrolky môžu zlyhať bez toho, aby ste to zistili.

 

Na kontrolu hladiny oleja v motore budete potrebovať:

  • Čistú handru alebo papierový uterák.
  • Vozidlo zaparkované na rovnej ploche.
  • Jednorazové rukavice (v prípade potreby).

 

1. Najprv sa uistite, že ste vozidlo zaparkovali na rovnej ploche. Potom počkajte aspoň 10 minút, aby olej stiekol späť do vane.

 

2. Zdvihnite a zaistite kapotu, potom nájdite odmerku hladiny oleja. Zvyčajne sa dá ľahko vidieť a dosiahnuť. 

Odmerka hladiny motorového oleja

Odmerka hladiny motorového oleja

3. Vytiahnite odmerku a čistou handričkou alebo papierovou utierkou utrite jej koniec. Potom ju vložte späť a zasuňte nadol až na maximum. Hneď ju vytiahnite a držte vodorovne.


4.
V blízkosti konca odmerky by mali byť dve rysky. Oblasť medzi nimi je niekedy vyšrafovaná. V ideálnom prípade by hladina oleja mala byť na najvyššej ryske alebo v jej blízkosti, ale čokoľvek nad dolnou ryskou je stále v poriadku.

Odmerka ukazujúca správnu hladinu motorového oleja.

Odmerka ukazujúca správnu hladinu motorového oleja.

Ak je hladina oleja blízko minimálnej značky alebo pod minimálnou značkou, musíte olej ihneď doplniť. Ak je hladina v strede medzi ryskami, odporúča sa navýšiť hladinu motorového oleja po najvyššiu rysku, aby pre motor bola zabezpečená najlepšia ochrana.

 

Dôležité je, že aj keď potrebujete doliať iba trochu oleja, musíte sa uistiť, že dolievaný olej má správnu viskozitu a špecifikáciu. To môžete zistiť pomocou nášho rýchleho a jednoduchého nástroja Vyhľadávač oleja.

 

Ak potrebujete kúpiť olej na doplnenie , náš nástroj Kde nakúpiť vám pomôže nájsť najbližšieho obchodníka alebo servis, ktorý predáva oleje Castrol.

 

Pri dopĺňaní oleja dávajte pozor, aby ste ním motor nepreplnili. Dopĺňajte malé množstvá naraz, kým nedosiahnete správnu úroveň.