NAŠE ZÁSADY

BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na sledovanie všetkých zmien zákonov a predpisov týkajúcich sa životného prostredia a dodržiavania ich platného znenia. 

Postoj k životnému prostrediu

Vo veľmi blízkej budúcnosti sa stanú otázky ochrany životného prostredia spojené s predajom, skladovaním a vývojom mazív ešte dôležitejšími ako sú dnes, a to všade na svete. Súčasný prístup často znamená len reakciu na vzniknuté problémy, avšak pri pro-aktívnom, predvídateľnom prístupe môžeme pre životné prostredie urobiť viac a taktiež naša ponuka zákazníkom tým môže byť atraktívnejšia. 
Preto naša spoločnosť kladie veľký dôraz na sledovanie všetkých zmien zákonov a predpisov týkajúcich sa životného prostredia a dodržiavania ich platného znenia. 

Likvidácia odpadov z obalov

Spoločnosť Castrol Slovensko, s.r.o. pristupuje zodpovedne k životnému prostrediu, a preto sa stará i o obaly svojich výrobkov, ktoré sa po použití stávajú odpadom. Zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov pre spoločnosť Castrol Slovensko, s.r.o. zabezpečuje oprávnená organizácia ENVI-PAK. Oprávnená organizácia ENVI-PAK zároveň informuje verejnosť o správnom nakladaní s odpadmi, ich triedení a ďalšom využití. V prípade bližších informácií kontaktujte prosím zástupcov oprávnenej spoločnosti ENVI-PAK a. s. www.envipak.sk

Likvidácia použitých olejov

Vážený obchodný partner, spoločnosť Castrol Slovensko, s.r.o. zabezpečuje zvoz a zhodnotenie odpadových olejov, kalov a emulzií prostredníctvom spoločnosti ecorec Slovensko, s.r.o, s ktorou sme v predmetnej veci uzatvorili zmluvu o spolupráci.
V prípade bližších informácií kontaktujte prosím zástupcov spoločnost ecorec Slovensko, s.r.o. www.ecorec.sk

Vážení obchodní partneri!

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, naši obchodní zástupcovia v regiónoch a naše predajné aj technické oddelenie v sídle firmy sú Vám k dispozícii.