Globalt harmoniserat system (GHS)

VAD ÄR GHS?

GHS stödjer skyddet av människors hälsa och miljön genom att tillhandahålla ett system för riskmeddelanden som kan förstås internationellt. FN:s medlemsländer har samarbetat med branschföreträdare och viktiga aktörer för att ta fram ett klassificerings- och märkningssystem som kan användas över hela världen, kallat det ”Globala harmoniserade systemet” (GHS).

Huvudsyftena med GHS är att:
  • skapa en enhetlig standard för klassificering och varning om farliga kemikalier, för att underlätta internationell handel med kemikalier och förbättra skyddet av människors hälsa och miljön
  • informera användarna om farorna med hjälp av standardsymboler och -fraser på förpackningarnas etiketter och säkerhetsdatablad (SDB)
Ny lagstiftning införs i Europa, USA och Brasilien för att genomföra GHS. Du hittar mer information om GHS från FN:s ekonomikommission på unece.org.
  • Våra etiketter och SDB avspeglar GHS ändringar för att informera om farliga kemikalier till de som hanterar Castrol-produkter
  • Etiketter och SDB kommer att förses med nya piktogram, riskbestämningar och säkerhetsinformation
  • Ändringarna fasas in över tid och alla etiketter och SDB kommer inte att återspegla förändringarna samtidigt

SÄKERHETEN STÅR I FOKUS FÖR ALLT VI GÖR

We aim to develop and deliver products to the highest standards of quality and safety. Although the rules require changes in Europe, US and Brazil, we’re applying the changes globally on a rolling basis, as we want to make sure our customers can operate in line with the latest safety and compliance standards.

De nya risketikettsymbolerna som används enligt nuvarande lagstiftning kommer att ersättas av en serie om nio GHS-piktogram inuti en röd diamant.

Ladda ned vår GHS-broschyr för mer information.