FÖRPACKNINGSALTERNATIV

ETT BRETT UTBUD AV LEVERANSFÖRPACKNINGAR BIDRAR TILL ATT GÖRA DITT DAGLIGA ARBETE ENKLARE OCH SÄKRARE

Castrol erbjuder ett komplett sortiment av smörjmedelsprodukter, leveranssätt och tjänster för att hjälpa dig upprätthålla höga krav på effektivitet och produktivitet.

FLEXIBLA LEVERANSSÄTT

Castrols smörjmedel tillförs från förpackningar i olika former, antingen i fast form eller som vätska, och kan levereras i små tuber, fat eller stora tankar med tusentals liter vätska. Vårt flexibla arbetssätt innebär att våra smörjmedel kan levereras på en mängd alternativa sätt, exempelvis förpackningar som fungerar vid mycket höga arbetstryck eller tankar med smörjmedel som fungerar vid mycket låga temperaturer.
Alla våra leveransformer finns tillgängliga i storlekar som tillgodoser varje verksamhets behov, från fristående handlare till storföretag, och från små volymer till högkapacitetstankar och anpassningsbara leveranssystem på plats. Castrol arbetar tillsammans med dig för att anpassa smörjmedelsleveranser efter dina behov.
 • Småförpackningar
 • Hinkar och kaggar
 • Fat
 • Bulk: Bulkcontainrar för mellanhänder (IBC) - 1 000 l. Varierande påfyllningsvolymer. 1 000 l

SMÅFÖRPACKNINGAR

Castrol erbjuder ett brett sortiment av individuella förpackningar, lämpade för små smörjmedelsvolymer. Vissa speciella smörjmedel efterfrågas i mycket små kvantiteter. Små förpackningar ger utpräglad mångsidighet och flexibilitet. Castrol kan tillhandahålla mindre förpackningar i 40 storlekar från 60 ml till 5 l.

Passar bäst för:
 • Hantering
 • Användning av små eller mycket små volymer
 • Användning sällan

HINKAR

20 l smörjfetter levereras i öppningsbar förpackning och med tät förslutning. Stål- och plastalternativ finns, med eller utan foder. 
Olika påfyllningsvolymer kan erhållas från Castrol:
 • 18 kg
 • 30 kg
 • 20 l
 • 18 l
Passar bäst för:
 • Hantering
 • Användning av små volymer
 • Begränsat utrymme/stapling krävs

FAT

I de fall du behöver leverans av större smörjmedelsvolymer, kan vi tillhandahålla förpackningskärl med större volym, framtagna för att uppfylla höga krav på kvalitet och säkerhet. 55-gallonsfatet är det vanligast förekommande leveranssättet i branschen.

Det finns stål- och plastalternativ med olika påfyllningsvolymer: 
 • 180 kg
 • 200 kg
 • 208 l
 • 200 l
Passar bäst för:
 • Konstant förbrukning
 • Gaffeltruck finns tillgänglig. Ett fullt fat kan väga ca. 204 kg

BULK

För behov och verksamheter med höga volymer anpassade till tillförsel av smörjmedel via rörledningar, utgör ett platsinstallerat kärl för bulkförvaring den effektivaste och bekvämaste lösningen.

IBC förekommer vanligen i förpackningsstorlekar om:
 • 1 000 kg
 • 980kg
 • 950kg
Passar bäst för:
 • Förbrukning av höga volymer
 • Gaffeltruck finns tillgänglig

MILJÖ

Miljölagstiftning har stor betydelse för förpackningsbranschen. Castrol uppfyller lagstiftningen och erbjuder lösningar som förstärker dina erbjudanden avseende hälsa, säkerhet och miljö. Bestämmelserna gäller för brännolja och alla kemikalier eller vätskor som skulle kunna hota miljön om de kommer i markkontakt. Vi kan arbeta tillsammans med dig även vad gäller kringutrustning och matningsutrustning.

För ytterligare information om bestämmelserna, kontakta ditt lokala miljökontor.

FÖRVARING

Kärl ska alltid hanteras och förvaras på lämpligt sätt enligt säkerhetsdatabladets rekommendation för att undvika föroreningar och förstöring. Smörjmedels kvalitet och prestanda kan påverkas av fukt, damm, rök, temperatur och lagringstid. Hanteringen av smörjmedelsförpackningar bör ske med försiktighet.