OPTIMERADE PRESTANDA

VÅRA SMÖRJMEDELSTEKNIKER FOKUSERAR PÅ FÖRBÄTTRING AV DINA DRIFTSPRESTANDA

Ingående kunskaper om kundernas industrier och driftsmiljöer är utgångspunkt i vår utveckling av smörjmedel för att klara dina driftsutmaningar.

Vi tillämpar robusta undersöknings- och utvecklingsmetoder i utvecklingen av smörjmedel för tre viktiga syften: 

Produktivitet

Våra experter tar hänsyn till de enskilda driftsförhållandena vid framtagningen av smörjmedel för att förbättra maskinhastigheter och effektivitet. Oavsett om det är på land eller till sjöss kan våra produkter hjälpa dig att få ut mer av mindre och uppfylla kraven i din industri. 

Tillförlitlighet

Våra experter kan hjälpa dig att upprätthålla förutsägbara och planmässiga underhållscykler. Färre ingrepp innebär ökad tillgänglighet för dina tillgångar.

Värde

Vi förstår de krav som ställs på din industris driftsutgifter (OPEX) och utvecklar smörjmedel som hjälper dig att minska driftskostnaderna.