FÖRBÄTTRA HSE-PROFILEN

Din profil för hälsa, säkerhet och miljö är viktig och vi vill hjälpa till att förbättra den

Våra smörjmedelstekniker utvecklar lösningar som hjälper dig med en kompatibel och säker drift. Kraven för hälsa, säkerhet och miljö (HSE) ligger till grund för vår strategi. 

Genom att arbeta kontinuerligt med att identifiera och utvärdera hälso-, säkerhets- och miljörisker, kan vi hjälpa dig att minska riskerna som du och din personal utsätts för vid användning av smörjmedel. 

Vi tillhandahåller en rad tjänster till stöd för kraven avseende hälsa, säkerhet och miljö, allt från enkel tillgång till säkerhetsdatablad, till säkerhetsutbildning på arbetsplatsen. Vår rådgivning sträcker sig längre än till lagstadgade minimikrav, för att hjälpa dig uppfylla krav som hela tiden förändras inom utveckling, konstruktion, tillverkning, lagring, transport, distribution, återvinning och avfallshantering.

Vårt engagemang för miljön återspeglas i några av våra senaste innovationer. Våra smörjmedel och vår teknologi kan hjälpa dig att implementera din miljöskyddspolicy.

SÄKERHETEN FÖRST

Vårt primära mål är noll olyckor och skador. Det är viktigt att du kan identifiera och förstå de potentiella risker som är förknippade med smörjmedel. Vi ger aktuell information och praktiska riktlinjer för säker hantering av våra produkter.

SÄKERHETSKONTROLL

De senaste säkerhetsdatabladen finns tillgängliga på den här webbplatsen. De revideras ibland, så besök denna webbplats regelbundet för att se till att du har den senaste versionen.