LEVERANSALTERNATIV

FLEXIBLA OCH TILLFÖRLITLIGA LEVERANSALTERNATIV TILL STÖD FÖR DIN VERKSAMHET

De tillförlitliga och flexibla leveransalternativ som Castrol erbjuder bidrar till våra kunders processeffektivitet och enhetliga driftförhållanden. Vår världsomspännande leveransservice erbjuder säker och kontinuerlig tillgänglighet till smörjmedel och gör att vi snabbt kan reagera på förändringar i dina behov av smörjmedel.  

För att få mer information eller för att höra mer om specifika serviceerbjudanden som är tillgängliga i ditt område, kontakta din lokala återförsäljare eller kundtjänstrepresentant.

Leveransalternativ

Vår vägledning kan hjälpa dig att minska driftskostnaderna och utsläppen till miljön, höja säkerhetsnivåerna och förbättra produktkvaliteten. De fullt utbildade chaufförer, som utför Castrols schemalagda leveranser, kan ge kvalificerade råd om säker förvaring av smörjmedel. Oavsett vilken typ av leverans du behöver finns vi till hands var och när du än arbetar. Med varje last tillhandahåller vi korrekt dokumentation och kan tillmötesgå varje begäran om analyscertifikat, överensstämmelsedeklaration eller materialsäkerhetsdatablad.

Minibulk

Minibulk sekundärleveranser utförs av tankbilar med flera tankutrymmen som lastas på bulklageranläggningar eller i vissa fall IBC-enheter (bulkmellanlager). Produkten pumpas från tankbilen till kundens tank. Minibulk är vanligen begränsat till maximalt 5 000 l leveransvolym.

Personlig hämtning

Kunder kan hämta vissa lagervaror från våra lager.

Nödleveranser

Vår nödleveransservice ser till att säkerställa att dina förråd inte påverkas av oförutsedda omständigheter.

Beställning

Produkter kan beställas från lager eller prepareras enligt order, beroende på destination eller produkttyp. Ledtider och minsta orderkvantitet beror på leveranssätt, produkttyp och avstånd från leveranskällan. Vi tar emot beställningar på flera sätt, exempelvis e-post eller via vår leveransportal. Vårt kundtjänstteam kan hjälpa till med svar på dina leveransfrågor.