Castrol Techniclean XBC

Techniclean XBC: en ny strategi för noggrann rengöring vid metallbearbetning

Industriell rengöring är väsentlig i metallbearbetningsprocesser, men processen leder till höga nivåer av rengöringsavfall och onödig vattenförbrukning. Techniclean XBC minskar båda.

Varje metallbearbetningsprocess kräver en industriell rengöringsfas efter maskinbearbetning. Det är dock oundvikligt att skärvätskor tränger in i tvättvätskor, vilket minskar badlivslängden och resulterar i avfall. Techniclean XBC löser problemet genom sin förmåga att återvinnas tillbaka till metallbearbetningssystem utan avkall på maskinbearbetningskvaliteten.

Industriell rengöring är en viktig del i varje metallbearbetningsprocess, i allt från fordons- till flygtillverkning. Trots att den är viktig, är den också problematisk.

Du står under ständig press för att minska kostnader och minimera din miljömässiga påverkan; två verksamhetsmål som är svåra att förena med kostnader och avfall som garanteras av de flesta industriella tvättvätskor.

Med traditionella industriella tvättvätskor är komponenter i skärvätskor svåra att avlägsna från rengöringsvätskor. Det leder till minskad badlivslängd samt höga kostnader för underhåll och kassering.

Tyvärr, Javascript krävs för att se den här videon.

Laddar video

vänta...

Se hur Techniclean kan hjälpa din verksamhet

Techniclean XBC förnyar processen genom återvinning

Techniclean-familjen av lösningsmedelsbaserade och vattenbaserade tvättvätskor möjliggör rengöring av metallbearbetade delar i en rad olika rengöringssystem.

När andra industriella tvättvätskor slängs bort kan tvättvätskor såsom Techniclean XBC återanvändas tillbaka till kylsystemet utan att orsaka prestandaproblem.

Detta minskar avfallsvolymen, eftersom Techniclean XBC ständigt återanvänds. Den möjliggör också lägre vattenförbrukning och lägre driftskostnader, tack vare minskning i avfallsbehandling och användning av rent vatten.

Techniclean XBC är alternativet för dig om komponentrenligheten efter processrengöring är viktig och du även behöver minska vattenförbrukningen och kostnaderna för dina tvättprocesser.

CASTROL TECHNICLEAN 80 XBC

Castrol Techniclean 80 XBC är en högpresterande tvättvätska för metallbearbetning med utmärkta demulgerande prestandaegenskaper, för enkel skumning och lång badlivslängd.

Techniclean 80 XBC är utvecklad för hög kompatibilitet med skärvätskorna Castrol Alusol och Hysol XBB. Den kan återvinnas till skärvätskesystemet i slutet av dess användbara livslängd utan att prestandan försämras, vilket minskar vattenförbrukningen och kasseringskostnaderna för använda tvättvätskor.

Techniclean 90 XBC är formulerad utan borsalter, formaldehydfrigörande biocider och MEA (monoetanolamin).

CASTROL TECHNICLEAN 90 XBC

Castrol Techniclean 90 XBC är en högpresterande rengöringsvätska för metallbearbetning med utmärkta demulgerande prestandaegenskaper, för enkel skumning och lång badlivslängd.

Techniclean 90 XBC är utvecklad för hög kompatibilitet med skärvätskorna Castrol Alusol och Hysol XBB. Den kan återvinnas till skärvätskesystemet i slutet av dess användbara livslängd utan att prestandan försämras, vilket minskar vattenförbrukningen och kasseringskostnaderna för använda tvättvätskor.

Techniclean 90 XBC är formulerad utan borsalter, formaldehydfrigörande biocider och MEA (monoetanolamin).