Ger dig en naturlig fördel med rena oljor på vegetabilisk bas

SKÄRA BORT KOMPROMISSEN

FÅ EN NATURLIG FÖRDEL MED PERFORMANCE BIO NC-VÄTSKOR

De som bearbetar metaller står inför kompromisser varje dag – i synnerhet när det gäller vätskor för metallbearbetning. Valen är många men det är också bieffekterna. För varje fördel avseende skärningsprestanda kan man tvingas betala för tillkommande hälso- och säkerhetsrisker eller högre pris.

PRESTANDA

Performance Bio NC-vätskor, som uppvisar bättre oxideringsstabilitet* än jämförbara rena oljor med liknande viskositet och kemisk sammansättning, ger längre livslängd för oljan och bibehåller därmed sina prestanda längre.

VÄRDE

Oljor* med längre livslängd innebär utökad verktygslivslängd**, mindre underhåll** och bättre produkt-kvalitet** - långvariga kostnadsfördelar som kan ge mycket mer än enstaka kortsiktiga kostnadsinbesparingar.

SKYDD

Höga flampunkter* och låga dim- och rökbildningsegenskaper** bidrar till att förbättra arbetsmiljön och gör det möjligt att ta hänsyn till säkerhetsfrågor samtidigt som utmärkta smörjningsprestanda erhålls.

SNABB PRESTANDAGUIDE

Den snabba vägen till alla prestandafördelar vid användning är nu möjlig med en produkt på vegetabilisk bas.

SNABB VÄRDEGUIDE

Spara tid och spara mer genom att använda detta lättlästa format för att förstå det potentiella livslånga värde som den senaste biotekniken ger.

SNABB SÄKERHETSGUIDE

Gör en snabbtur som visar hur en förbättrad arbetsmiljö skulle kunna se ut med smörjmedel som främjar bättre luftkvalitet, renare fabriker och bidrar till att förbättra produktiviteten**.

PRESTANDAVITBOK

Performance Bio NC-vätskor har utsatts för prov. Labbrapporter och feedback från kunder stödjer Castrol:s utlovade prestanda.

VÄRDEVITBOK

Oxidationsstabilitetstester bekräftar längre oljelivslängd* samtidigt som kunder rapporterar om  utbyten** mera sällan och utökad verktygslivslängd**. Gå igenom bevisningen och tänk över de totala inbesparingarna under livslängden för din verksamhet.

SÄKERHETSVITBOK

Forskning och utveckling har satt nya riktvärden för högeffektiva skäroljor, som skär bort kompromissen när det gäller arbetarnas säkerhet. Utforska vad detta genombrott betyder för världens yrkesarbetare inom metallbearbetning.
** Bygger på feedback erhållen från Castrol-kunder i USA som använder Performance Bio NC-vätskor.