Castrol Hysol XBB

Systemstabilitet utan kompromisser

Det ställs många krav på dem som är ansvariga för underhåll och produktion. För att nå allt högre produktionsmål krävs exaktare planering och reducerade stopptider.

Tyvärr, Javascript krävs för att se den här videon.

Laddar video

vänta...

SE INFORMATIONSFILM OM CASTROL HYSOL XBB

Underhålls- och produktionsansvariga måste dagligen hantera kompromisser. Produktiviteten ska vägas mot underhållsinsatser. Biocidanvändning mot hälso- och säkerhetskrav och pH-stabilitet mot ingrepp för vätskeunderhåll.

Och de små detaljerna har stor inverkan. Emulsioner behöver ses över med särskild uppmärksamhet för att dess egenskaper inte ska försämras, för att undvika dålig tanklivslängd, ökad tillsatsförbrukning, bakterie- eller svampinfektioner, otrevlig arbetsmiljö och som effekt av det höga kassationstal för bearbetade komponenter.

För att undvika sådana problem innehåller traditionella bearbetningsvätskor bor och formaldehydavgivande biocider. Men användning av dessa kemikalier kommer allt mer att innebära konflikter med hälso- och säkerhetsbestämmelser.

Det är en ständig balanskonst.

NU SLIPPER DU KOMPROMISSA

Castrol Hysol XBB ger vätskor med lång livslängd för systemstabilitet med minimalt underhåll och utan avkall på kvaliteten. Den är idealisk för maskinbearbetning av gjutjärn och låg- till medellegerat stål. Den lämpar sig för stora centralsystem eller maskiner med separata tankar.
Castrol Hysol SL 35 XBB håller pH-värdet konstant och säkerställer produktiviteten under längre tid*
* Beprövad i laboratorietester och verkliga produktionsförhållanden.

Hysol SL 35 XBB

Castrols tekniker har tagit itu med dessa motstridiga krav vid maskinbearbetning av järnlegeringar genom att introducera Castrol Hysol SL 35 XBB. Denna innovativa produkt har en sammansättning med en unik tillsatsteknik som håller pH-värdet konstant och säkerställer produktiviteten under längre tid än andra vanliga* bearbetningsvätskor.

Castrol Hysol SL 35 XBB är också fri från bor och biocider, vilket i sig kan bidra till att förbättra företagets hälso- och säkerhetsprofil.

Hysol SL 36 XBB

En skärvätska som är fri från borsalter och biocider, optimerad för järnlegeringar – men också användbar för aluminiumtillämpningar. Castrol Hysol SL 36 XBB är prövad och testad av fabrikschefer och har visats bibehålla pH-nivåer.

Castrol Hysol SL 36 XBB är också utvecklad för mindre skumbildning i mjukt vatten och är lämplig för stora centralsystem och maskiner med en tank.

Hysol SL 37 XBB

Castrol Hysol SL 37 XBB har visat god bearbetningsprestanda på en rad legeringar: aluminium, järn, Inconel och titan*. Den är idealisk för allmän maskinbearbetning, slipning och brotschning – och ger hållbar maskinbearbetningsprestanda, överlägsen ytfinhet och bättre komponentkvalitet.

Castrol Hysol 37 XBB använder Castrols XBB-teknik och bibehåller stabilt pH längre. Den är formulerad utan borsalter och formaldehydfrigörande medel** – den ger dig säker och stabil maskinbearbetning med upp till 90 % mindre underhållstillsatser.

Hysol SL 45 XBB

Nästa generations metallbearbetningsvätska skapad särskilt för flygindustrin och godkänd av ledande tillverkare.

Castrol Hysol SL 45 XBB ger hållbar metallbearbetningsprestanda med upp till 90 % mindre påfyllning av biocider,¹ vilket ger tillverkare en bättre ytfinhet.² Den är också formulerad utan borsalter och formaldehydfrigörande medel³ – vilket hjälper flygtillverkare med efterlevnad av säkerhetsbestämmelser.

Denna emulsion är utformad för slipning, fräsning, svarvning, borrning, gängning och brotschning av en rad aluminium- och titanlegeringar, samt passar för bearbetning av järnlegeringar.
¹ Castrol Hysol SL 45 XBB presterade bättre än andra skärvätskor i laboratorietester av emulsionsstabilitet. Kunder har kunnat eliminera användningen av biocider och svampbekämpningsmedel utan negativa effekter.
² Tester av gängningsmoment visar på överlägsen prestanda jämfört med vanliga alternativ – i de flesta fall ökar verktygslivslängden och ytfinheten. Dessa resultat stöds av synpunkter från kunder där Castrol Hysol 45 XBB har presterat bättre än andra skärvätskor.
³ Kan innehålla spår av borsalter.

Hysol SL 50 XBB

Castrol Hysol SL 50 XBB är en högpresterande emulsion för metallbearbetning som klarar både avancerade legeringar och järnlegeringar, samtidigt som den uppfyller de senaste regleringsnormerna för bland annat borsalter eller formaldelhydfrigörande medel.

Hysol SL 50 XBB är kompatibel med en rad aluminium- och järnlegeringar, förbättrar driftsprocesser och produktivitet, minskar avfall och vätskeförbrukning samt ger kontinuerligt hög prestanda.
* Beprövad i laboratorietester och verkliga produktionsförhållanden.
** Kan innehålla spår av borsalter eller formaldehydfrigörande medel.