Castrol Hysol XBB

Systemstabilitet utan kompromisser

Det ställs många krav på dem som är ansvariga för underhåll och produktion. För att nå allt högre produktionsmål krävs exaktare planering och reducerade stopptider. 

Underhålls- och produktionsansvariga måste dagligen hantera kompromisser. Produktiviteten ska vägas mot underhållsinsatser. Biocidanvändning mot hälso- och säkerhetskrav och pH-stabilitet mot ingrepp för vätskeunderhåll.

Och de små detaljerna har stor inverkan. Emulsioner behöver ses över med särskild uppmärksamhet för att dess egenskaper inte ska försämras, för att undvika dålig tanklivslängd, ökad tillsatsförbrukning, bakterie- eller svampinfektioner, otrevlig arbetsmiljö och som effekt av det höga kassationstal för bearbetade komponenter.

För att undvika sådana problem innehåller traditionella bearbetningsvätskor bor och formaldehydavgivande biocider Men användning av dessa kemikalier kommer allt mer att innebära konflikter med hälso- och säkerhetsbestämmelser.

Det är en ständig balanskonst.

NU SLIPPER DU KOMPROMISSA

Castrols tekniker har tagit itu med dessa motstridiga krav vid maskinbearbetning av järnlegeringar genom att introducera Castrol Hysol SL 35 XBB. Denna innovativa produkt har en sammansättning med en unik tillsatsteknik som håller pH-värdet konstant och säkerställer produktiviteten under längre tid än andra vanliga* bearbetningsvätskor.

Castrol Hysol SL 35 XBB är också fri från bor och biocider, vilket i sig kan bidra till att förbättra företagets hälso- och säkerhetsprofil. 

Castrol Hysol XBB ger vätskor med lång livslängd för systemstabilitet med minimalt underhåll och utan avkall på kvaliteten. Den är idealisk för maskinbearbetning av gjutjärn och låg- till medellegerat stål. Den lämpar sig för stora centralsystem eller maskiner med separata tankar.

Tyvärr, Javascript krävs för att se den här videon.

Laddar video

vänta...

SE HUR CASTROL HYSOL XBB KAN STOPPA KOMPROMISSEN

SYSTEMSTABILITET UTAN AVKALL PÅ PRODUKTIVITETEN

*Bevisat i labbtester och konstaterat i verkliga produktionsförhållanden (ladda ned vår broschyr om Castrol Hysol XBB)