Castrol Alusol XBB

Maskinbearbetning av aluminium utan kompromisser

Det ställs många krav på dem som är ansvariga för underhåll och produktion. För att nå allt högre produktionsmål krävs exaktare planering och reducerade stopptider. 

Underhålls- och produktionsansvariga måste dagligen hantera kompromisser. Produktiviteten ska vägas mot underhållsinsatser. Biocidanvändning mot hälso- och säkerhetskrav och pH-stabilitet mot ingrepp för vätskeunderhåll.

Bearbetningsvätskor behöver ses över med särskild uppmärksamhet för att dess egenskaper inte ska försämras, för att undvika dålig tanklivslängd, onödigt hög förbrukning av tillsatser, undvika bakterie- eller svampinfektioner, dålig lukt och otrevlig arbetsmiljö och som effekt av det höga kassationsvolymer av bearbetade aluminiumkomponenter.

För att undvika sådana problem innehåller traditionella bearbetningsvätskor bor och formaldehydavgivande biocider. Men användning av dessa kemikalier kommer allt mer att innebära konflikter med hälso- och säkerhetsbestämmelser.

Det är en ständig balanskonst.

Nu slipper du kompromissa

Castrols tekniker har utvecklat en unik teknologi som bidrar till att lösa dessa motstridigheter.

Castrol Alusol SL 51 XBB har visat sig behålla ett pH-värde på konstant nivå och säkerställa konstant produktivitet längre än andra bearbetningsvätskor av standardtyp* för aluminium samt neutralisera upp till 33 % mer syrainnehåll**. Därigenom förlängs vätskans livslängd, vilket innebär färre ingrepp och minskade stopptider.

Tyvärr, Javascript krävs för att se den här videon.

Laddar video

vänta...

SE HUR CASTROL ALUSOL XBB GÖR ATT DU SLIPPER KOMPROMISSA

Castrol Alusol SL 51 XBB

Viktigast av allt är att Castrol Alusol SL 51 XBB är fri från bor och biocider och kan bidra till förbättring av operatörens arbetsmiljö och företagets hälso- och säkerhetsprofil. 

Castrol Alusol XBB ger bearbetningsresultat med hög noggrannhet vid aluminiumbearbetning utan att produktiviteten äventyras. Den är idealisk för blandad bearbetning av aluminiumlegeringar och låg- till medellegerat stål, passar för både stora centralsystem och maskiner med separata tankar.

Castrol Alusol SL 61 XBB

I laboratorietester visade sig Alusol SL 61 XBB behålla en stabil pH-nivå upp till 44 % längre än andra skärvätskor*, utan användning av borsalter och formaldehydfrigörande medel.

Castrol Alusol SL 61 XBB neutraliserar upp till 44 % mer syra än vanliga alternativ**. Den är idealisk för blandad bearbetning av aluminiumlegeringar och stål med låg till medelhög legeringshalt, passar för både stora centralsystem och maskiner med en tank.

Den är också utvecklad för mindre skumbildning i mjukt vatten.
* Baserat på titrering av tio vätskor tills pH 8,5 uppnås. 
** Beprövad i laboratorietester och under verkliga produktionsförhållanden.