• Start
  • Sekretessdeklaration

SEKRETESSDEKLARATION

INFORMATION OM VÅR ORGANISATION OCH WEBBSAJT

Castrol respekterar din integritet och har för avsikt att skydda den. Vi tillhandahåller denna integritetspolicy för att informera om hur vi hanterar information och vad du själv kan påverka när det gäller hur uppgifter samlas in på Internet, och hur denna information används. Den här webbplatsen regleras i enlighet med svensk lagstiftning. Svenska allmänna domstolar har exklusiv domsrätt rörande eventuella tvister som uppstår på grund av ditt bruk av webbplatsen. 

Webbsajten castrol.com/uk ägs av Castrol Ltd, Castrol Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Berkshire, RG8 7QR, Storbritannien. Registrerad i Storbritannien: 149435

Automatiskt insamlad information

Vi diarieför automatiskt alla besökares domäner och IP-adresser. Denna information identifierar inte dig som person, utan enbart den dator som används för att visa platsen. Dessa uppgifter används för att se var i världen som webbplatsen används för att se till att vi har lämplig täckning, samt för analys av klickföljder så att vi får en bättre förståelse av hur webbplatsen används och kan erbjuda förbättrad service. Vi samkör aldrig den automatiskt registrerade informationen med personuppgifter. 

Cookies

Vi använder cookies av två skäl 
  • För att hjälpa oss spåra användningsmönster för att förbättra och hantera våra sajter
  • För att registrera preferenser för att individualisera ditt besök
Det finns fyra typer av cookies som används på denna webbsajt:

SESSIONSCOOKIES

Denna typ av cookie försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte. Sessionscookien används för att behålla information som relaterar till ditt besök på webbplatsen, t.ex när ett formulär fylls i över flera sidor.

WEBBANALYSCOOKIES

Webbanalyscookies används för att hjälpa oss att sammanställa anonym statistik så att vi kan hantera och förbättra våra webbplatser. Ett exempel på information som kan samlas in är det sätt på vilket du kom till webbplatsen samt det sätt på vilket du navigerar på webbplatsen. Webbanalyscookies är beständiga vilket betyder att de inte raderas när du stänger din webbläsare. Istället sparas en sådan cookie under en period om två år om du inte under samma period besöker webbplatsen igen. I sådant fall förnyas cookien och en ny tvåårsperiod inleds.

Du kan fortfarande använda merparten av denna webbplats om du väljer att inte acceptera cookies. Vill du inte acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt blockerar lagring av cookies. I vissa fall kan blockering av cookies leda till att vissa webbplatser fungerar sämre, eller inte alls, beroende på vilka inställningar du valt för din webbläsare. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies lätt raderas, detta betyder dock att dina inställningar inte kommer att behållas.

För mer information, gå till www.aboutcookies.org. Denna länk tar dig till en annan webbplats som öppnas i ett nytt fönster. Castrol är inte ansvarig för innehållet på webbplatsen www.aboutcookies.org. 

Information om webbplatstrafik och kakor

Servers located within BP and hosted by third party service providers outside the European Economic Area automatically log data about your visit to our site based on your IP address. This information does not identify you as an individual, but identifies the computer or other device you use to access the website. This information we collect is used to see where the site is being used in the world to ensure coverage, and for click stream analysis to help better understand site usage. 

During the course of your visit to our website, we may also automatically download short text files called "cookies" to your computer. Cookies enable us to provide you with a better online experience by enabling the site to know that you have visited before and in some cases to record preferences in order to personalise your visit. Cookies do not identify the individual user, but only the computer that is being used to view the site. We also use analytics cookies to enhance the performance of the website by collecting information about how many visitors we have and how they use the website (e.g. which pages most visitors go to most often). 

Den information dessa cookies samlar in används inte för att identifiera dig, skicka dig direktreklam eller komma ihåg var du varit på Internet.

GENOM ATT FORTSÄTTA ANVÄNDA DENNA WEBBSAJT SAMTYCKER DU TILL VÅR ANVÄNDNING AV COOKIES FÖR DE OVAN BESKRIVNA BEGRÄNSADE ÄNDAMÅLEN.

För att ta bort eller se till att kakor inte längre placeras på din dator, se hjälpmenyn i din webbläsare för internet. I vissa fall kan en blockering av kakorna reducera vissa webbplatsers funktion till ett minimum eller förhindra åtkomst till dem beroende på dina valda webbläsaralternativ. För mer information om hur man avaktiverar kakorna, besök www.aboutcookies.org. Denna länk tar dig till en annan webbplats som öppnas i ett nytt fönster. BP ansvarar inte för innehållet på webbplatsen www.aboutcookies.org.

Insamling och användning av uppgifter

När du begär information via den här webbplatsen kan vi behöva information om några av dina personuppgifter. När du skickar e-post till oss eller prenumererar på nyhetsbrev eller annan information behöver vi din e-postadress, ditt namn och vissa andra personuppgifter, vanligen namn och kontaktnummer. Om du väljer att köpa information, varor, produkter eller tjänster behöver vi ofta ytterligare begränsad ekonomisk information. Om du begär tjänster eller produkter som är anställningsrelaterade behöver vi ofta vissa uppgifter av personlig natur, exempelvis om utbildning, anställning, familj och ekonomi. Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna tillhandahålla information, varor, produkter och tjänster som du begär och i den form du önskar samt för att vi ska kunna förbättra de tjänster vi erbjuder. Om vi begär känsliga personuppgifter ser vi till att insamling och bruk av dessa sker i enlighet med tillämplig lagstiftning om informationsskydd och sekretess. Vi kommer inte att överlämna uppgifter om dig till personer utanför Castrol Group utan att du först godkänner det. Eftersom Castrol är ett företag som finns överallt i världen så kan den information du överlämnar eventuellt spridas utanför EU. All information du bestämmer dig för att överlämna förblir säker. Genom att samtycka till att Nordic Lubricants AB behandlar dina personuppgifter godkänner du även att dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till länder utanför EU. Om vi överväger att använda dina uppgifter för något nytt syfte, som vi inte tidigare har bett om ditt godkännande för, kommer vi att tillfråga dig igen. 

Datalagring

Data sparas endast under den tid det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Efter denna tid rensas uppgifterna från alla kopplingar till viss person, och blir oidentifierbara. Vi samlar inte in någon annan information om dig än vad som angetts ovan. 

Tillgång till dina personliga uppgifter

Om du vill begära att få tillgång till de uppgifter vi har om dig, eller om du har frågor om Castrols datasekretess är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till lubesmarketing@castrol.com, eller skicka ett brev till följande adress: Digital Marketing, Castrol Ltd, Castrol Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Berkshire, RG8 7QR.

Vi tillhandahåller en läsbar kopia av de personuppgifter vi har rörande dig inom en månad, vi kommer att behöva bevis om din identitet. Du har rätt att ifrågasätta de uppgifter vi innehar om dig, och där så är tillämpligt kan du få uppgifterna: raderade, korrigerade, ändrade eller kompletterade. 

Informationsskyldighet och besökarens val

Du kan avbryta en prenumeration eller välja bort tjänster när som helst. Metoderna för att göra detta kan variera beroende på vilken av Castrols webbplatser det gäller, men det är normalt en enkel procedur. När vi avslöjar dina personuppgifter i de syften som vi angett för behandlingen ger vi dig möjlighet att neka till detta, endera genom att markera en ruta på webbplatsen då personuppgifterna samlas in, genom att skicka ett meddelande via e-post lubesmarketing@castrol.com eller vanlig postförsändelse till denna adress: Digital Marketing, Castrol Ltd, Castrol Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Berkshire, RG8 7QR. 

Barn

Castrol arbetar för att skydda barnens integritet, och vi uppmanar föräldrar och vårdnadshavare att aktivt delta i barnens intressen och aktiviteter online. Castrol samlar inte medvetet in information från barn under 13 års ålder, och Castrols webbplatser är inte på något sätt riktade mot barn under 13 år. 

Säkerhet

Vi har infört säkerhetsprinciper, regler och tekniska lösningar för att skydda de personuppgifter vi innehar för att uppfylla tillämplig lagstiftning beträffande skydd av personuppgifter som gäller för webbplatsen. Säkerhetsåtgärderna är avsedda att förhindra obehörig åtkomst, olämplig användning, obehörig förändring & illegal förstöring eller oavsiktlig förlust. För närvarande ger vi inte besökare på vår webbplats möjligheten att använda en säker överföringsmetod för att överföra personuppgifter. 

Följande av riktlinjer rörande sekretess

Vår integritetspolicy överensstämmer med personuppgiftslagen (1998:204). Lagstiftningen rörande datasekretess är under omarbetning, och vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar om vår integritetspolicy har uppdaterats. 

Hyperlänkar

Hyperlänkar För din bekvämlighet och nytta kan Castrols webbplatser tillhandahålla länkar till webbplatser tillhöriga tredje part. Om du använder dessa länkar kommer du att lämna Castrols webbplats. Castrol kontrollerar inte dessa webbplatser eller deras sekretessprinciper, som kan vara annorlunda än Castrols. Vi har inget inflytande på webbplatser tillhöriga tredje part. Castrols sekretessprinciper omfattar inte personuppgifter du själv väljer att överlämna till ej relaterad tredje part. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyn hos respektive företag innan du överlämnar någon information om dig själv. Vissa andra företag kan välja att dela med sig av de personuppgifter de får till Castrol. Denna informationsdelning regleras av detta företags integritetspolicy.