Rostskyddsmedel

Klicka på frågorna nedan för att se svar.

Lösningsmedelsbaserade rostskyddsmedel - fördelar/nackdelar?

+ Lätt att applicera 
+ Stor variation i filmtyp och filmtjocklek
+ Torktid kan styras genom val av lösningsmedel
- Ger VOC (volatile organic compounds = flyktiga organiska föreningar)

Oljebaserade rostskyddsmedel - fördelar/nackdelar?

+ Ger inte VOC (volatile organic compounds = flyktiga organiska föreningar)  
+ Filmtjockleken styrs med viskositeten av oljan
- Kan inte ge torr film

Vattenbaserade rostskyddsmedel - fördelar/nackdelar?

+ Ger inte VOC (volatile organic compounds = flyktiga organiska föreningar)  
+ Reducerar brandrisk
+ Förbättrar arbetsmiljön
- Lång torktid
- Relativt sämre rostskydd, jfrt andra typer av rostskydd