Industriella tvättvätskor

Klicka på frågorna nedan för att se svar.

Vilket material består det gods av som skall tvättas?

Järn (Fe)
Aluminium (Al)
Koppar (Cu), mässing, gulmetall

Vilka material finns i tvättbadet?

Ibland kan det finnas aluminium-/gulmetalldetaljer i tvätten. Ett tips är att om man tvättar diverse olika material, t ex Al och Fe så utgår man från Al. Detta för att Al är det som är känsligast för höga pH och de som är rankade under Al klarar garanterat behandlingen för Al, medan de produkter som finns under Fe inte nödvändigtvis klarar Al-behandling.

Vilken typ av smuts är det som skall tvättas bort?

Partiklar - Här är hög alkali viktigt, dvs ett pH-värde > 12 
Oljor - Mycket tensid krävs, dvs en tvättvätska med låg ytspänning.
Vattenblandbara vätskor - Använd lite enklare tvättvätska, eftersom de är lätta att tvätta bort. 

Har godset stått länge innan tvättning?

Detta leder till att smutsen torkar in och blir svårare att ta bort, vilket innebär att en tvättvätska med högre pH (>9,5) bör användas.

Vanligast är att man tvättar med produkter som har ett pH > 9,5.

Vid vilken temperatur vill man tvätta?

Detta är viktigt att veta då det påverkar godsets torktid. Ju högre temperatur desto lättare blir det att få godset rent.

Materialet påverkas också av temperaturen i vätskan. T ex så kan Al missfärgas av för lång tid i varmt tvättbad. 
 
Välj en produkt som har grumlingspunkt under den lägsta temperatur som tvättbadet kommer att ha. Om man använder en produkt som har en grumlingspunkt över badtemperaturen finns en överhängande risk för skumproblem.

Vad är grumlingspunkt?

Omslagstemperatur från klart till grumligt. Den temperatur vid vilken tensiden grumlas och inte är helt vattenlöslig längre.

Produktval: Vad skall man tänka på?

Spoltvätt/spolning och högtryckstvätt - Tvättvätskor vars namn bl a har ett  S i namnet är avsedda för spol-/högtryckstvätt.
Dopptvätt – Här passar det bäst med ett tvättmedel utan flockningsmedel.  D i namnet indikerar att den är avsedd för dopp.
Ultraljudstvätt – Tvättmedlet bör innehålla mycket tensid för att ha så låg ytspänning som möjligt så att vätskan kommer åt hela tvättgodset.

Är det en flerstegstvätt eller en enstegstvätt?

Det är alltid lättare att få rent i en flerstegstvätt. Jämför med diskning där man helst vill skölja av sin disk innan man ställer den i torkstället.

Tvättid?

Ju längre tid, desto bättre tvättresultat. Tänk dock på det som nämndes ovan: om man tvättar Al vid hög temperatur under för lång tid så kan materialet missfärgas. Här måste man testa sig fram från fall till fall.

Hur ofta kommer tvätten att bytas? Behövs stödprodukter?

  • Flockmedel - Om för mycket olja emulgeras in kan det vara bra att flocka bort överskottet. Dock ej för mycket då flockmedlet bidrar till att öka halten kloridjoner i badet vilket kan accelerera rost.
  • Tensider - Om tvätten i första hand förbrukar tensider, alternativt om systemet har börjat skumma så kan rätt typ av tensider hjälpa till.
  • Skumdämpare - Kan användas vid skumproblem.
  • Biocider - Kan användas vid bakterieproblem. Behövs inte i varma tvättar!

Vad skall ske efter tvätten? Är renhetskraven höga? Behövs rostskydd?

Ytbehandling = Höga renhetskrav; använd saltfria produkter
Målning = Höga renhetskrav; använd saltfria produkter
Lagring i x antal dagar/månader: Fe-gods behöver rostskyddas
Torkning av godset från vatten; måste godset bli snabbt torrt? = Låg ytspänning på använt tvättmedel.
Olika problem och tänkbara anledningar/lösningar:

Rost
- Badet har gått för länge – Kloridhalten (Cl) är för hög
- Det är sommar och luftfuktigheten är väldigt hög. Det kanske behöver stöddoseras rostskydd? 
- För dåligt rostskydd i produkten
- Man har eftersatsat flockmedel för att få bort olja men därmed också fått förhöjd kloridhalt

Godset blir ej helt rent
- Badet har gått länge och är mättat med smuts
- Tensidhalten är låg och bör eftersatsas
- Fel tvättmedel
- Oljeseparationen fungerar inte helt (ultraljuds- och dopptvättar är extra känsliga)
- Trycket i den mekaniska rengöringen fungerar inte helt
 
Skum
- För mycket smuts
- För låg halt av låggrumlande tensid
- För högt tryck
- Fel produkt

Godset torkar inte som det ska För lite tensid?

Tensider bidrar till att sänka ytspänningen som i sin tur hjälper till vid avvattningen av tvättgodset.

Ytbehandlingen blir inte bra/målningen fäster inte etc...

- Smutsigt bad? Bör badet bytas eller behöver det tillsättas flockmedel för att bli av med överskottet av olja.
- För dålig rengöring pga för lite tensid? Tillsätt tensid.
- Fel produkt? Det kanske behövs en produkt som rengör bättre, exempelvis med högre tensidhalt eller pH.