Erfarenheter hos brittisk flotta

Under de senaste 10 åren har dålig renlighet i smörjoljesystem och lackbildning skapat problem för gasturbiner

Alla 30 turbiner, som ingick i vår sjuåriga studie, drabbades av betydande lackbildningsproblem när de fylldes med någon av fem olika smörjmedelsfabrikat. 

Sedan de väl gått över till Castrol Perfecto XPG bekräftade alla kunder produktens effektivitet avseende att reducera slam- och förebygga lackbildning. Som ett resultat behöll alla kunderna Perfecto XPG. 

Fältstudien kom till slutsatsen:

  • Castrol Perfecto XPG presterade hela tiden mycket bra gentemot alla viktiga prestandamått, inklusive förebyggande av slam- och lackbildning.
  • Samtliga fall upplevde en stegvis förändring av prestanda utan några rapporterade lackbildningsproblem vid användning av Castrol Perfecto XPG.
  • Användning av Castrol Perfecto XPG gav kraftig förbättring av systemets renlighet, turbinens driftsäkerhet och tillgänglighet. Behovet av regelbunden tankrengöring och oplanerade driftstopp eliminerades och underhållskostnaderna reducerades.
  • Användning av kompletterande rengöringssystem tar inte itu med grundorsaken till problemet, bara symptomen. Efter fyllning med Castrol Perfecto XPG behöver symptomen vanligen inte åtgärdas.
  • Prestanda och förhindrande av lackbildning bibehålls även under tuffa driftsförhållanden, t.ex. toppbelastningar och tvåskift.
  • Castrol Perfecto XPG driver förbättring av prestanda och är den beprövade lösningen på lackbildingsproblem.

Hur är det med oljans driftslivslängd?

  • Castrol Perfecto XPG har använts i mer än en fjärdedel av antalet turbiner i mer än sex år och driften har varit problemfri.
  • Castrol Perfecto XPG har använts för mer än 60 % av antalet turbiner i mer än sex år och driften har varit problemfri. Aktuellt oljeskick antyder att åtminstone sex års oljelivslängd kan förutses.
  • De 30 turbinerna har uppnått över 0,5 miljoner timmar problemfri drift på fältet när de körts med Castrol Perfecto XPG.
Sedan lanseringen 2000 har Castrol Perfecto XPG visat sig särskilt framgångsrik med att reducera slam- och förebygga lackbildning. Turbinoljesmörjmedlet har nu valts för samtliga 30 turbiner.