Lackbildning i gasturbinstyrventil

Castrol Perfecto XPG ger kraftig förbättring av driftsäkerhet och tillgänglighet

Två GE Frame 9FA gasturbiner drabbades av oacceptabla felfrekvenser. Trots införandet av ett sekundärt rengöringssystem ledde dålig renlighet i systemet till extremt höga totalnivåer av olösliga partiklar i den olja, som användes för att smörja Moog servostyrventilerna. Avbrott inträffade med täta mellanrum och innebar oplanerade stillestånd, leveransböter och produktionsförluster. 

Castrol Perfecto XPG installerades och ledde omedelbart till en betydande reduktion av de totala olösliga partiklarna i systemet. Den förbättrade renligheten i systemet eliminerade lackbildningsproblemen och ledde till en dramatisk och varaktig förbättring av driftsäkerhet och tillgänglighet.