DRIFT OCH UNDERHÅLL AV VINDKRAFTVERK

CASTROLS SMÖRJMEDELSTEKNIKER HJÄLPER TILL ATT MÖTA UTMANINGARNA INOM VINDKRAFTSBRANSCHEN

Smörjmedelsteknik spelar en viktig roll för att hålla moderna vindkraftverk i säker och effektiv drift.
Castrol har mer än 30 års erfarenhet av support till vindkraftsindustrin med smörjmedel och produktsupporttjänster i världsklass. Vi levererar smörjmedel till tusentals vindkraftverk. Vårt moderbolag, BP, är en av de största ägarna av vindkraftsparker i USA med en total bruttokapacitet på ca 2600 MW – tillräckligt för ge elektricitet till 775 000 genomsnittliga amerikanska hushåll. Från denna plattform kan vi utvärdera effektiviteten hos våra produkter, som är avsedda att uppfylla kraven inom modern teknik. 

På grundval av våra egna erfarenheter och vårt nära samarbete med drifts- och underhållschefer förstår vi vikten av att höja utrustningens effektivitet, maximera drifttiden och reducera stilleståndstiden. Mot bakgrund av de extrema utmaningar vindkraftverk står inför, kan rätt val av smörjmedel hjälpa till att förlänga driftstiderna och hålla utrustningen i effektivt driftsskick under hela dess livstid."