Tillförlitlig rådgivning

Våra smörjmedelstekniker står till tjänst med expertråd inom teknik, drift och produktval så att hittar rätt smörjmedel för dina behov

Eftersom vi har utvecklat produkter och tjänster som uppfyller elproduktionsindustrins specifika behov har vi skaffat omfattande kunskaper om de utmaningar du ställs inför, från leveransförseningar och distribution av resurser till stigande kostnader och komplex logistik.

Vi använder denna kunskap för att erbjuda rådgivning och hjälp för upphandling, teknik och drift, på områden som testning och riskbedömning. Våra lösningar kan hjälpa dig att fatta välinformerade beslut nu och i framtiden, såväl som att dra nytta av toppmodern teknik för att kunna uppnå högre tillförlitlighet och prestanda inom ramarna för gällande budget.

Eftersom vi har erfarenhet av att utveckla produkter för extrema miljöer och tillämpningar kan vi även erbjuda support för högpresterande smörjmedel med hög viskositet för höga temperaturer.

TEKNISK RÅDGIVNING FRÅN CASTROL POWER GENERATION

Smörjmedelstekniken går ständigt framåt och våra innovativa lösningar och expertråd hjälper dig att hålla jämna steg.

Smörjmedelstekniken kan spela en viktig roll när det gäller att hjälpa dig att uppfylla de ständigt ökande kraven på elkraft. 

Kravet på att hålla jämna steg med tekniska innovationer och ny lagstiftning kan göra det svårt att alltid ha toppmoderna tillämpningar och processer. Vi vet att det kan vara svårt att hålla prestationsnivåerna på hög nivå när man arbetar med tekniska utmaningar och krävande arbetsbelastning inom produktion. Våra smörjmedelstekniker kan hjälpa dig genom att tillhandahålla skräddarsydda lösningar som tillgodoser specifika behov.

Vi förblir tillsammans med vårt moderbolag BP starkt engagerade i utvecklingen inom elproduktionsbranschen och förbättringar av smörjning, produktionsteknik och säkerhet. Våra smörjmedelstekniker förstår de utmaningar som du ställs inför och erbjuder specifik teknisk rådgivning när och överallt där du behöver den.

Våra erfarna experter kan tillhandahålla rådgivning och vägledning för att hålla din verksamhet så störningsfri som möjligt. Vi kan ge dig råd om vilka produkter som är lämpligast för att tillgodose dina specifika behov och säkerställa att de levereras i tid, inom din budget och på ett hållbart sätt.

Med hjälp av våra förstklassiga anläggningar på Castrols 13 olika teknikcentra runt om i världen kan vi ge dig support på områden som bästa metoder och riskbedömning i syfte att anta utmaningar som stilleståndstider och leveransstörningar.

DRIFTSRÅDGIVNING FRÅN CASTROL KRAFTGENERERINGSEXPERTER

Råd från Castrol kan hjälpa till att hålla din verksamhet säker, trygg och produktiv dygnet runt

En kombination av väl genomtänkt beslutsfattande och expertlösningar skapar de bästa resultaten för energisektorn. Våra smörjmedelstekniker har avsevärda erfarenheter från sitt arbete med branschen och är medvetna om effektivitetsbarriärerna i din verksamhet. 
 
Vi vet att framtida framgångar med förnyelsebara energikällor är beroende av toppmodern teknik som håller produktionsenheterna effektiva och av värdet i att sprida denna kunskap till ägare och kunder. 

Våra högpresterande smörjningsprodukter, lösningar, tjänster och utbildning kan hjälpa dig att klara dessa utmaningar på ett säkert och hållbart sätt. Vi kan hjälpa dig med att hantera distributionen av resurser till varje arbetsplats inom företaget.

Särskilt utsedda tekniska och fältbaserade team kan hjälpa till att skapa förstklassig produktion i din verksamhet. Vi söker ständigt efter möjligheter att förbättra vår expertis och våra kunskaper och utveckla kompletta lösningar för ett urval av kundbehov och -krav.

Några av världens största företag förlitar sig på vår rådgivning och när vi samarbetar med dig kan vi hjälpa dig att uppnå mindre avbrottstid och högre driftssäkerhet. 

Vi kan också hålla dig informerad om senaste produktinformation, lagstiftning och utbildningsmöjligheter online.

RÅDGIVNING OM PRODUKTVAL FRÅN CASTROL POWER GENERATION

Vi erbjuder rådgivning angående inköp av smörjmedel för att uppnå operativ effektivitet

Alla förtjänar bra produkter som erbjuder bra värde. Det kan förekomma enorm press på att uppnå verksamhetens nyckeltal och leverera inom budget och i tid. Det är anledningen till att investerar i att förstå våra kunders specifika behov och att skapa värde genom våra produkter och erbjudanden. 

Våra smörjmedelstekniker är medvetna om vilken viktig roll inköpsorganisationen spelar inom energisektorn. Förseningar och driftsstopp kan ha förödande inverkan på budgetar och verksamhetens effektivitet. Vi hjälper dig med att matcha högpresterande oljor och smörjfetter för att tillgodose dina specifika behov och leverera dem inom dina tids- och budgetramar. 

Våra smörjmedelstekniker finns till hands för att att hjälpa dig med allt från tillmötesgående kundvård och skäliga produktpriser till tillförlitlig kvalitet och framgångsrik implementering av nya processer och efterlevnadskontroller. Vi förser dig med stödjande information via fallstudier och faktablad i syfte att hjälpa dig att fatta rätt inköpsbeslut oavsett var du befinner dig och oavsett när du behöver fatta dem.