FÖRBRÄNNINGSMOTORER

SMÖRJMEDEL SPECIALUTVECKLADE FÖR FÖRBRÄNNINGSMOTORER, DÄR REGLERING AV SYRA, HÖG OXIDATIONSSTABILITET OCH LÅNG LIVSLÄNGD ÄR VIKTIGA FAKTORER.

Våra smörjmedelstekniker förstår vikten av att hålla maskinerna i drift och att undvika oplanerat underhåll. Vi har tagit fram smörjmedel som bemöter påfrestningarna genom hög oxidation och nitrifiering av gasformiga bränslen och som även bidrar till förlängda bytesintervall och längre livslängd för maskinerna.

Förbränningsmotorer som drivs med kolgas, biogas, avfallsgas eller naturgas matar normalt ut mellan 50 och 20 000 kW och varje typ av gas skapar unika utmaningar. Vi har utvecklat produkter som stödjer längre motorlivslängd för tillämpningar med naturgas och gruvgas, där det förekommer högre halter av metangas och frätande ämnen som svavelväte. 
 
Vi har även tagit fram specialprodukter avsedda att hjälpa dig att neutralisera de syror och skadliga fällningar som orenheter i biogas – soptippsgas och avloppsgas som produceras med hushålls- och industriellt avfall – kan generera under förbränning. 

Naturgas

  • Består huvudsakligen av 80-98 % metangas och orenheter och frätande ämnen som exempelvis svavelväte kan också förekomma

GRUVGAS

  • Metangas från kolgruvor och övergivna gruvor kan användas effektivt för att generera el och värme med förbränningsmotorer

SOPTIPPSGAS

  • Gas som dras från anaerob nedbrytning av organiska ämnen i hushålls- och industriellt avfall
  • Motoroljor utvecklade för motorer som drivs med soptippsgas måste kunna reglera starka syror och fällningar i mycket högre grad än vad som är nödvändigt för drift med ”ren” gas

BIOGAS

  • Gas som genereras vid bakteriell nedbrytning av organiskt material i fast avfall, t.ex. slam, jordbruksavfall, matvaror och avfall från vegetation (rötningsanläggning)
  • Motoroljorna måste reglera ackumulering av syror
Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för att klara utmaningarna i samband med drift av förbränningsmotorer:

RELATERADE ARTIKLAR/PRODUKTER:

Arbetsmoment

Rekommenderad produkt

Förbränningsmotorer som drivs med naturgas eller relativt ”ren” (små mängder orenheter) gruvgas, biogas och soptippsgas.
Förbränningsmotorer som drivs med måttligt kontaminerad biogas och soptippsgas, såväl som oren naturgas och gruvgas.
Förbränningsmotorer som drivs med mycket kontaminerad biogas och soptippsgas.
Förbränningsmotorer som drivs med naturgas eller relativt ”ren” gruvgas, biogas och soptippsgas under svåra driftsförhållanden och/eller där det är nödvändigt att oljan varar extra länge. 
Förbränningsmotorer som drivs med relativt ”ren” naturgas, gruvgas, biogas och soptippsgas där det krävs högsta prestanda med syntetiska smörjmedel.