Socker

PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RÅDGIVNING FÖR PROBLEMFRIA OCH DRIFTSÄKRA PROCESSER I SOCKERINDUSTRIN UNDER SKÖRDESÄSONGEN FÖR SOCKERRÖR.

Anläggningar för sockerbearbetning drivs under fyra till sex månader långa säsonger då det är mycket viktigt att utrustningens tillgänglighet kan garanteras. All driftstopp och fel som inträffar på grund av hög fuktighet, höga temperaturer, föroreningar, tung belastning och långa driftsperioder påverkar produktiviteten och visar sig dyrbara i det långa loppet.

Våra smörjmedelstekniker tillämpar sin expertis i utvecklingen av produkter som minskar riskerna för driftstopp. 

Vi har utvecklat produkter och tjänster för kvarnar, öppna växelapplikationer, lager, turbiner och växellådor. Produkterna bidrar till ökad produktivitet genom ökad livslängd för utrustningen och längre perioder mellan underhållskontroller.

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för din drift:

Flistugg

Komponent

Castrol produkt

Turbiner

Växellådor

Krossverk

Elproduktion

Komponent

Castrol Produkt

Luftkompressorer

Komponent

Castrol Produkt

fram- och återgående

Tillhörande utrustning

Komponent

Castrol Produkt

Växellådor

Fibrizor-lager, Rörskärare, Nivelleringslager

Tall Bar Coupling assembly

Turbin- och pannmuttrar

Stållina