MASSA OCH PAPPER

Pappersmaskiner arbetar med höga hastigheter och temperaturer och använder stora mängder vatten. Därför har valet av rätt smörjmedel avgörande betydelse.

Våra smörjmedelstekniker har fokuserat sin smörjningsexpertis på varje avsnitt i papperstillverkningen. Genom att förstå dina smörjningsrutiner och deras inverkan på processerna kan vi frigöra dolda värden i din verksamhet. 

Vår kännedom om din totala ägandekostnad innebär att vi kan hjälpa dig att minska dina tillverkningskostnader och förbättra din konkurrenskraft på marknaden. Våra supporttjänster kan dessutom hjälpa till att förbättra din utrustnings prestanda och förlänga dess nyttjandetid. 

Virkesupplag

Utrustning som används på virkesupplag utsätts för damm, tunga belastningar, kraftiga stötar, starka vibrationer, extrema temperaturer och kontaminering från smuts, damm, tvättvatten och kemikalier. Castrols smörjmedelstekniker kan hjälpa dig att öka nyttjandetiden för utrustningen, t.ex. transportörer, flisgaller, flismaskiner, avbarkningstrummor, gallringsmaskiner, pumpar och kranar.

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för dina tillämpningar:

TILLÄMPNINGAR

REKOMMENDERADE PRODUKTER

SMÖRJFETT FÖR LAGER

OLJOR FÖR LAGER

KOPPLINGAR

ÖPPNA VÄXLAR

HYDRAULIK

Massafabrik

Utrustning som används i en massafabrik utsätts för vattensköljning, kontaminering av råmaterial, höga belastningar, höga hastigheter och förhöjda temperaturer. Castrols smörjmedelslösningar kan hjälpa till att öka utrustningens livstid av t.ex. tankar, omrörare, pumpar, tvättmaskiner, transportörer och gallringsmaskiner.

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för dina tillämpningar:

TILLÄMPNINGAR

REKOMMENDERADE PRODUKTER

SMÖRJFETT FÖR LAGER

OLJOR FÖR LAGER

KOPPLINGAR

Återvinningsanläggning

Castrols smörjmedelstekniker kan hjälpa dig att förlänga nyttjandetiden för utrustning i återvinningsanläggningen, inklusive kalkugnar, pumpar och fläktar.

TILLÄMPNINGAR

REKOMMENDERADE PRODUKTER

SVÄNGTAPPSLAGER

AXIALLAGER

DREV MED STOR KUGGKRANS

KOPPLING

PUMPLAGER

FLÄKTLAGER

Pappersfabrik

Utrustning som används i en pappersfabrik utsätts för kraftig vattensköljning, kontaminering av råmaterial, höga belastningar, pappersdamm och förhöjda temperaturer. Alla delar, inklusive våta sektioner, pressektioner, pumputblåsning, fläktar, torksektioner, press och beläggningar, kalanderuppsättningar och tankagitatorer, behöver expertsmörjning. 

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för dina tillämpningar:

TILLÄMPNINGAR

REKOMMENDERADE PRODUKTER

CIRKULATIONSYSTEM

En zinkfri sammansättning som smörjer pappersmaskiners ”torra” sektioner, där det krävs hög värme- och oxidationsstabilitet. 
Syntetiska oljor som används i centrala system för att smörja drivhjul, lager och torkcylindrar som arbetar under extrema temperaturer i ”våta” och ”torra” sektioner. 

LAGER

Motståndskraftigt smörjfett som används i axeltapps- eller antifriktionslager under kraftig vattenkontaminering i exempelvis pappersfabriker. 
Innehåller Tribol Grease Oil Additive (TGOA) – det senaste framsteget inom friktionsminskande och ytförbättrande tillsatsteknik. 

LAGER I PRESS- OCH FILTVALSAR

PUMPLAGER

HYDRAULIK