BEARBETADE TRÄPRODUKTER

Våra smörjmedelstekniker hjälper dig med att välja rätt smörjmedel till dina pressar för bearbetade träprodukter

De höga hastigheter och temperaturer som pressar för bearbetade träprodukter utsätts för, tillsammans med behovet av lägre smörjmedelsförbrukning ökar belastningen på både maskiner och smörjmedel. 

Våra smörjmedelstekniker har tagit fram högpresterande produkter som Viscogen KLK 28, Viscogen KLK 25 och Tribol 1421SG för smörjning av kedjor i pressar för att tillhandahålla: 
  • Skydd mot friktion och slitage vid höga temperaturer, vilket leder till att kedjan håller längre
  • Låg friktionskoefficient för lägre energiförbrukning
  • Stabilitet vid höga temperaturer för att minska smörjmedelsförbrukningen
  • Undvikande av dropp och stänk vid höga hastigheter eller temperaturer, vilket minskar avfallsmängden
  • Hög beständighet mot oxidation och ingen uppbyggnad av hårt kol, vilket minskar ansamling av rester och behovet av underhåll
Kedjeoljor, högpresterande smörjfetter och drivhjulsoljor från Castrol hjälper till att minska stilleståndstiderna, förbättra produktiviteten och öka den totala lönsamheten.

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för din verksamhet:

Arbetsmoment

Rekommenderade produkter

Parallam-presskedjor, Küsters-press, Siempelkamp ContiRoll och Dieffenbacher CPS

En helsyntetisk olja för utloppssmörjsystem vid höga temperaturer (upp till 250 ºC) medger penetrering i områden med litet spel (t.ex. kedjestift).
Kedjeoljor för höga temperaturer för de mest krävande kedjetillämpningarna. Deras kombination av extremt låg flyktighet och låg tendens till uppbyggnad av rester minskar smörjmedelsförbrukningen.

Hydraulik