TILLFÖRLITLIG RÅDGIVNING

Våra smörjmedelsexperter står till tjänst med teknisk, driftsrelaterad produktrådgivning så att du kan hitta rätt smörjmedel för dina behov.

Genom vår utveckling av produkter och tjänster för att uppfylla specifika krav från gruvindustrin har vi grundliga kunskaper om de utmaningar du ställs inför, från begränsningar som dikteras av tid och kostnader till driftsäkerhet. 

Vi använder denna kunskap för att erbjuda rådgivning och hjälp för upphandling, teknik och drift, på områden som testning och riskbedömning. Våra lösningar kan hjälpa dig att fatta välinformerade inköpsbeslut nu och i framtiden.

TEKNISK RÅDGIVNING

Smörjmedelstekniken går ständigt framåt, och våra innovativa lösningar och expertråd hjälper dig att hålla jämna steg

Kontinuerliga produktivitetsökningar på ansvarsfullt sätt är avgörande för att upprätthålla en konkurrensfördel. Samtidigt gör den snabba utvecklingen av tekniska innovationer det svårt att ha de senaste tillämpningarna och processerna på plats. 

Castrol har arbetat i mycket nära samarbete med gruvindustrin under många år och har deltagit i utvecklingen och förbättringen av processer med kunder, leverantörer och andra viktiga branschgrupper. Denna erfarenhet över hela branschen ger våra smörjmedelsexperter möjlighet att förstå de utmaningar som du står inför samt att ge tillförlitlig teknisk rådgivning när och där du behöver den.

Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder för att tillhandahålla skräddarsydda tjänster byggda kring dina strategiska behov. Vi vet hur viktigt det är att ha teknik som varar längre för att klara komponentslitage och minska driftsstopp. Vi vet att din utrustning måste fungera längre för att öka produktionens tillförlitlighet och effektivitet.

Från våra teknikcentra över hela världen ser vi till att hålla oss, och därmed även dig, i främsta ledet. Vi kan ge dig stöd med avseende på optimal användning och med riskbedömningar för att hjälpa dig att klara de utmaningar du ställs inför, såsom driftstopp och störningar i produktionen.

OPERATIV RÅDGIVNING

Råd från Castrol kan hjälpa till att hålla din verksamhet säker, trygg och produktiv dygnet runt

Castrols smörjmedelsexperter vet att du måste kombinera skräddarsydda beslut med expertlösningar för att upprätthålla en framgångsrik gruvdrift.

Med sin omfattande erfarenhet inom gruvindustrin kan våra smörjmedelsexperter identifiera utmaningarna för effektiviteten inom din verksamhet och erbjuda de lämpligaste smörjmedelslösningarna för att klara dem.

Våra särskilt utsedda tekniska och fältbaserade team tillhandahåller smörjmedelsexpertis för att förbättra resultaten i en mängd olika gruvdriftsaktiviteter. Vår rådgivning är betrodd av hundratals av världens största företag. Med ett nära samarbete kan vi hjälpa dig att minska operativa flaskhalsar, uppnå längre avbrottsfri tid och minska kostnaderna. 

Vi kan också hålla dig informerad om senaste produktinformation, lagstiftning och utbildningsmöjligheter online.

INKÖPSRÅDGIVNING

Vi erbjuder rådgivning angående inköp av smörjmedel för att uppnå operativ effektivitet

Castrols smörjmedelsexperter har som uppgift att hjälpa dig att hitta högkvalitetsprodukter till rätt pris när och där du behöver dem. Genom att investera tid och resurser i att förstå de specifika behoven inom metallindustrin strävar vi efter att skapa värde genom våra produkter och erbjudanden. 

Våra smörjmedelsexperter erbjuder råd för att hitta rätt smörjmedelslösningar för dina specifika behov inom de tidsramar och budgetar som din verksamhet kräver. Vi vet att beslutsfattande styrs av andra faktorer och erbjuder rimliga kommersiella villkor och information som referenser och ”whitepapers” för att hjälpa dig att fatta välgrundade inköpsbeslut. Vi ger råd om leveranssäkerhet, tillhandahåller kontakter i nödlägen och säkerställer att våra produkter uppfyller kraven enligt den senaste lagstiftningen.

Du kan också titta på vår portfölj med leverantörer och distributörer, hitta information om de viktigaste frågorna som påverkar branschen och uppgifter om evenemang, utbildning och annat som kan ha en positiv inverkan på organisationen.